ESNAFIN KREDİ BORCU 3 AY ÖTELENDİ

Halk Bankasından Kredi kullanmış olan esnaf kredilerinin, Bankanın kullandırım yaptığı tarihe göre ödeme vadeleri 1 Nisan ile 30 Haziran Tarihleri arasına denk gelen taksitleri, Faizsiz olarak 3 ay ertelendi


ESNAFIN KREDİ BORCU 3 AY ÖTELENDİ


S. S. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi  Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan “Halk Bankasından Kredi kullanmış olan ortaklarımızın kredilerinin, Bankanın kullandırım yaptığı tarihe göre ödeme vadeleri 1 Nisan ile 30 Haziran Tarihleri arasına denk gelen taksitleri, Faizsiz olarak 3 ay ertelenmiştir” dedi

S. S. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi  Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan,  COVID-19 salgını nedeni ile işleri zarar gören esnaf sanatkâra süreci daha kolay atlatabilmesi için yapılan desteklerde gelişmeleri aktardı.

Aydoğan, “Kooperatif kefaleti ile Halk Bankasından Kredi kullanmış olan ortaklarımızın kredilerinin, Bankanın kullandırım yaptığı tarihe göre ödeme vadeleri 1 Nisan ile 30 Haziran Tarihleri arasına denk gelen taksitleri, Faizsiz olarak 3 ay ertelenmiştir. Kredi Ödeme Tablosunda geriye kalan taksitleri de buna bağlı olarak ötelenmiştir. Bu anlamda, 4. 5. 6. Aylara Denk Gelen Toplam 1885 Ortağımızın 12.127.000 TL Kredi Taksiti ertelenmiştir.  Buna ilaveten işleri durma noktasına gelen Esnaf ve Sanatkârımıza, Halk Bankası ile Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile 25.000 TL Kredi kullandırılması kararı alınmış, 30.03.2020 Tarihinde başlayan süreç süratle uygulamaya konulmuştur. Şu ana kadar bizim kooperatifimiz kefaleti ile bin 103 Ortağımıza Kredi Kullandırılmış ve Halen kullandırım yapılmaya devam edilmektedir” dedi.