Tüm sağlık çalışanları için önemli karar!

Tokat İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı Başkanlığında 18.09.2020 tarihli toplantısında alınan kararda; Pandemi döneminde Tokat İl genelinde özel ve kamu kurumlarında çalışan tüm sağlık personelleri verilen görevi yerine getirmekle ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen görevlendirmelere riayet etmek zorunda olduğu bildirildi.


Tüm sağlık çalışanları için önemli karar!

Toplantıda alınan kararlar çerçevesince; “ Görevlendirilen personellerin verilen görevi titizlikle ve aksatmadan yerine getirmelerine, 2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek verilen görevlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, verilen göreve uymayan sağlık personellerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi ve Kanunun ilgili diğer maddelerince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Devlet Memurları Kanunu ve Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılmasına; 3. Alınan kararın Gereği için Tüm İlçe Kaymakamlıklarına İlgili Kamu Kurum Kuruluşlarına ve meslek odalarına tebliğine, bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyelerine gönderilmesine. Oy birliğiyle karar verilmiştir.”