7326 sayılı Kanun yapılandırmasında son başvuru 30 Eylül!

SGK Tokat İl Müdürü Pekdemir, "Son başvuru tarihi 30.09.2021 olan 7326 sayılı Kanun yapılandırmasının getirdiği imkânlardan vatandaşlarımızın ve paydaşlarımızın faydalanabilmeleri için elektronik ortamda, posta yoluyla yada bizzat İl Müdürlüğümüze ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimize başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.


7326 sayılı Kanun yapılandırmasında son başvuru 30 Eylül!

Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürü Turgut Pekdemir, vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarının yapılandırmasına 7326 sayılı Kanun kapsamında 01.05.2021 tarihi itibariye başlandığını hatırlattı. Bu kapsamda 30/04/2021 tarihinden önceki aylara ait Kurum alacaklarına peşin ve taksitler halinde ödenme imkânı getirildiğini bildiren SGK İl Müdürü Pekdemir, "Son başvuru tarihi 30.09.2021 olan 7326 sayılı Kanun yapılandırmasının getirdiği imkânlardan vatandaşlarımızın ve paydaşlarımızın faydalanabilmeleri için elektronik ortamda, posta yoluyla yada bizzat İl Müdürlüğümüze ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerimize başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.

 

7326 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR

7326 sayılı Kanun yapılandırma kapsamında; Sigorta primi, Genel sağlık sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Damga ve özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, 30.04.2021 tarihinden önce biten ihaleli ve inşaat işyerlerine ait fark işçilik prim alacakları, İş kazası, meslek hastalığı ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-kur sigortalılarının daha önce silinen dönemlere ilişkin alacaklarının ihyası, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yer alıyor.

HABER: Mihriban KOÇAKER