TOKAT İŞKUR’DAN ÖRNEK BİR PROJE

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından da beğenilen ve örnek proje olarak seçilen “Gençler Soruyor İnsan Kaynakları Cevaplıyor” projesi kapsamında Tokat İŞKUR bu soruları işverenlere sordu ve elde edilen veriler ile örnek bir rapor hazırladı. Tokat İŞKUR tarafından hazırlanan rapor, 81 ilin İŞKUR temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi uygulamada Tokat İŞKUR’da görev yapan danışmanlar tarafından tanıtıldı


TOKAT İŞKUR’DAN ÖRNEK BİR PROJE

Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ülkemiz için ilk sayılabilecek, örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Gençlerin sorularını öğrenen Tokat İŞKUR bu soruları işverenlere sordu ve elde edilen veriler ile örnek bir rapor hazırladı. Tokat İŞKUR tarafından hazırlanan rapor, 81 ilin İŞKUR temsilcilerinin katıldığı çevrimiçi uygulamada Tokat İŞKUR’da görev yapan danışmanlar tarafından tanıtıldı.

 

GENÇLERİN KATMA DEĞER GÜCÜNÜ ARTTIRMAK AMAÇLANIYOR

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından da beğenilen ve örnek proje olarak seçilen “Gençler Soruyor İnsan Kaynakları Cevaplıyor” çalışması ile ilgili Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hizmet verdiğimiz kişiler içerisinde en fazla önem verdiğimiz gruplardan birisi de, iş hayatına ilk defa atılacak, iş tecrübesi olmayan, işgücü piyasası ile ilk defa karşılaşacak 15-24 yaş arasındaki gençlerimizdir. Ailelerinin, şehrimizin ve ülkemizin teminatı olarak görülen gençlerimiz, ilerleyen dönemlerde bu topraklarda işçi, memur, çiftçi, idarecisi vb sıfatlarla ülkemizin daha da gelişmesi amacıyla katma değer üreteceklerdir. Gençlerimizin ülkemize katacağı katma değeri artırmak amacıyla Tokat İŞKUR İl Müdürlüğü olarak özel çaba göstermekteyiz.

Bu minvalde ülkemiz için ilk sayılabilecek, örnek bir proje gerçekleştirdik.  Proje kapsamında 15 – 24 yaş arasında yer alan gençlerimizin işgücü piyasası ve işe alım süreci ile ilgili sorularını öğrenerek 8 soruluk bir soru formu hazırladık. Hazırladığımız soru formunu Tokat İŞKUR bünyesinde faaliyet gösteren Tokat İli İnsan Kaynakları Platformu e posta grubuna üye olan 96 özel sektör işyerine gönderdik. 96 işyerinin 70’inden  ( %72,9) gelen cevapları derleyerek raporumuzu tamamladık. Hazırladığımız raporun tanıtımını, 15 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen tanıtım etkinliğimize İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanımız Sinan TEMUR ile 81 il İŞKUR müdürlüğünde insan kaynakları platformu görevlileri katılmışlardır. Başka bir ifade ile İl Müdürlüğümüzce hazırlanan proje yaklaşık 160 kişinin katılım sağladığı çevrimiçi uygulama ile 81 ile tanıtılmıştır. Hazırladığımız ilimiz için proje üretimi yapan ve gençlere yönelik hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmıştır. Ayrıca çalışma sonucu elde edilen veriler Kurumumuzca yapılacak etkinliklerde kullanılacaktır. Ülkemiz ve ilimiz için önemli ve örnek bir araştırma olduğunu düşündüğümüz araştırmamızın kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki amacı bulunmaktadır. Kısa vadede gençler, yine gençler tarafından sorulan soruların cevaplarını öğrenecek; iş görüşmesi ve mülakat aşamasına kendilerini daha iyi hazırlayabileceklerdir. Çalışmamızın uzun vadeli amacı ise ilimizde genç birey istihdamını artırmaktadır.

 

İŞTE RAPORDA ÖNE ÇIKAN CEVAPLAR

 

Çalışma kapsamında soru formuna cevap veren 70 işyerinin;

 

  • 32’si (% 45,7)genç birey ( 15 – 24 yaş) istihdamında askerliğini yapmış olma şartını aradıklarını,
  • 49’u ( % 70 )genç birey istihdamında diploma notunun yüksek olmasının işe kabul aşamasında çok önemli olmadığını,
  • 13’ü (%18,6)
  • 18’i ( % 25,7 )firmalarında üniversite öğrencilerine yönelik part time iş imkanı olduğunu,
  • 27’si ( % 38,5) iş görüşmesi öncesi randevu alınarak birebir iş görüşme yapılmasının daha uygun olduğunu,
  • 26’sı (% 37,1)işe alınan genç bireylerin sosyal medya hesap isimlerinin veya sosyal medya paylaşımlarının işe alınma sürecinde etki olduğunu beyan etmişlerdir.

 

ÇALIŞMADAN ELDE EDİLEN SONUÇ:

Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara kısaca değinecek olur isek:İşverenler akademik başarıdan çok sosyal becerilere daha fazla önem verdiğini belirtmiştir. Bunun için adaylar iletişim, topluluk önünde konuşma, kendini ifade etme, diksiyon, grup çalışması yapabilme vb konularda kendini geliştirmelidir. İşverenler iş tecrübesinin işe alım aşamasında önemli olduğunu belirtmiştir. Genç bireylerin tecrübe kazanabilmesi amacıyla Kurumumuz tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı ile mesleki eğitim kursu gençlerin mesleğinde tecrübe kazanabilmeleri için önemli fırsatlardır. Ayrıca gönüllü staj yapılmasının da genç bireylerin iş tecrübesi elde edebilmesi aşamasında önemli olacağı düşünülmektedir. İşverenler iş görüşmelerini yüz yüze yapmayı daha fazla tercih ettiklerini belirtmiştir. Bu kapsamda genç bireyler iş başvurusu aşamasında yetkili ile görüşmek için randevu almayı daha fazla tercih etmelidir. Ayrıca işverenler telefon görüşmesini bir ön görüşme olarak düşündükleri için, telefon görüşmesinde işin detayları fazla görüşülmemelidir. Kurumumuzun genç bireyler ile yapacağı etkinliklerde, bu husus özellikle belirtilmelidir. İşverenler part time iş ilanı çok fazla vermediklerini fakat bu şekilde başvuru olduğunda değerlendirebileceklerini belirtmişlerdir. İş arayan gençler, işyerinin açık iş ilanı olmasa dahi çalışmak istedikleri iş yerlerine gidip, part time çalışma taleplerini belirtebilirler. Bu çalışmamız ile Tokat ilinde işe alınacak genç bireylerde aranılan özellikler gençlerimiz tarafından bilinebilecek,  firma temsilcileri tarafından verilecek cevaplar doğrultusunda gençlerimiz kendilerini yetiştirebilme fırsatı bulacaklardır. Yerelden özele yaklaşımı çerçevesinde Tokat ili işgücü piyasasından alınacak bu cevaplar aslında ülke genelindeki firmaların genç istihdamında dikkate aldığı hususların öğrenilebilmesi amacıyla da iyi bir kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. Ağaç yaş iken eğilir düşüncesi kapsamında gençlerimizin her konuda kendilerini geliştirmelerini ve globalleşen dünya için kendilerini hazırlamalarını öneriyor, çalışma sonucunda elde etmeyi düşündüğümüz proseslerin gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri açısından hayırlı olmasını diliyoruz.”