Kayseri Şeker’den bir ilk daha

Kayseri Şeker, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan bir kurum olduğunu belgelendirdi


Kayseri Şeker’den bir ilk daha

Kayseri Şeker, tarımsal üretimde ve fabrika proseslerinde standartları gözeten, standartların gelişimini önemseyen ve bu yöndeki tüm süreçleri yetkin ve referans kurumlar aracılığıyla belgelendiren bir şirket olarak IQ NET SR 10 standardına uygun yani sağlık ve güvenlik koşullarının yeterli olduğu, çalışanların yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din, dil gibi sosyal ayırımlara dayalı iş ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının güvence altında olduğu bir kurum olması dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından IQ NET SR 10 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Belgesine layık görüldü. 

 

KADIN VE ENGELLİ SİTİHDAMINDA FARK ATTI

Kayseri Şeker’in bu belgeyi alabilmesinde kadın istihdamına vermiş olduğu önem ile engelli çalışan sayısının diğer şirketlere göre daha fazla olmasının etkisi oldu. Bunların yanı sıra spora, sporcuya ve eğitime destek amaçlı yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri de göz önünde bulunduruldu. 

 

ŞEKER SEKTÖRÜNDE İLK OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Kayseri Şeker daha önce de müşteriler, tedarikçiler ve üreticilerle yakın bir şekilde çalışarak, SAI (Sürdürülebilir Tarım Girişimi Platformu’nun) FSA (Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi) kriterlerini başarıyla hayata geçirip Türkiye’de Şeker sektöründe FSA (Çiftlik Sürdürülebilirlik Değerlendirme Belgesi) kapsamında üretim yapan ilk ve tek firma olma hakkını elde etmişti. Dünyanın en güçlü gıda şirketlerinin sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan Kayseri Şeker bu kez müşteriler, tüketiciler, çalışanlar, toplum, tedarikçiler, yerel yönetimler dâhil olmak üzere tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını anlayan ve tüm paydaşlarla iletişimi güçlü olan gıda sektöründeki ilk firma olduğunu göstermiş oldu.