Alevi İnanç-Dede Ocakları Araştırma Projesi Tokat'ta gala ile başlatıldı

Tokat, Amasya, Sivas, Çorum, Samsun, Yozgat, Kırıkkale illeri Alevi İnanç-Dede Ocakları Araştırma Projesi, Tokat'ta yapılan gala ile başlatıldı


Alevi İnanç-Dede Ocakları Araştırma Projesi Tokat'ta gala ile başlatıldı

Sayısı yaklaşık 51’i bulan Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Samsun, Sivas ve Kırıkkale illerindeki alevi inanç-dede ocaklarının temsilcileri Alevi İnanç-Dede Ocakları Araştırma Projesi gala ve açılışı için Tokat'ta buluştu. Galayı düzenleyen Hubyar Ocağı Evladı Ali Coşkun, yaklaşık 25 yıldır mensubu olduğu Hubyar Sultan Ocağı üzerine bir detaylı bilimsel-akademik çalışmanın yapılarak yazılı ve sözlü kaynaklarının ortaya konulmasını ve  sonunda ciltlerce bir külliyatı yayınlamayı amaçladıklarını açıkladı. Coşkun, "Bu çalışma yaklaşık 4 yıl sürecek ve sonunda 51 ocakla ilgili sayısı 250 cildi bulan bir kütüphane oluşturacağız" dedi.  Çalışmayla bu 7 İl'de 51 ocağın tümünün ve bin 450 alevi yerleşiminin tamamının tarihi ortaya çıkartılacak.

Tokat Dedeman Otel'de 14 Ekim perşembe günü gerçekleştirilen galaya Tokat, Amasya, Sivas, Çorum, Samsun, Yozgat, Kırıkkale illerinden yaklaşık 850 kişilik katılım oldu.  Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Birlik Duası yapıldı. Projenin amacına yönelik bilgiler verildi. Projenin galasında konuşan Hubyar Ocağı Evladı Ali Coşkun, etkinliğe Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılan konukları selamladı.

 

HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ, ALEVİ BEKTAŞİ DÜŞÜNCESİNİN ANADOLUDA'Kİ ÖNDERİ     

Hubyar Ocağı Evladı Ali Coşkun konuşmasında; "Alevi-bektaşi düşünce sisteminin, Anadolu coğrafyasındaki yegane önderi Hünkar Hacı Bektaş Veli, Anadolu toprağında millet olarak varlığımızın en önemli tarihi mimarlarının başında gelmektedir. Alevi-bektaşi düşüncesi, 13. Yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan Hoca Ahmed Yesevi Dergahı’ndan Anadolu’ya: gönderilmesiyle temellenmeye başlamıştır. Hacı Bektaş Veli, bu stratejik ve tarihsel misyonla binlerce kilometrelik yolu aşıp Sulucakarahöyük adlı bir köy- dergahını kurarak Alevi-bektaşi düşün-inanç sistemini Anadolu’ya yaymıştır" diyerek Alevi-bektaşi düşüncesinin tarihçesinden bahsetti.  Alevî ocaklarının, Alevî-Bektâşî ibadetinde imam makamında oturan dedelerin soyunu ifade ettiğini anlatan Ali Coşkun, Dedelik kurumunun ise yapısı gereği soy güden, soya tâbî olan bir kurum olduğunu belirtti.

 

"OCAK, ESKİ TÜRK GELENEKLERİ İLE DE BAĞLANTILI"

Ali Coşkun, "Ocak, Anadolu halk inançlarında büyük yer tutar. Bunun eski Türk gelenekleri ile bağlantılı olduğu da güçlü bir görüştür. Ocak kültü, ateş kültü ile birlikte değerlendirilir. Ocak, sözcüğü eski metinlerde ve daha sonraları “soy ve sülale” anlamında da kullanılagelmiştir. Bizim burada ele alacağımız ve “Ocak” olarak nitelendirilen terimle anlatılmak istenen Alevilerde dinsel hizmetleri gören Dedelerin aileleridir. Her Dede ailesi bir Ocağa dahildir.  Ocaklar birbirine bağlı olup ” el ele el hakkâ” düsturu ile yolu sürdürürler" diye konuştu.

 

7 İL'DEN 51 DEDE OCAĞI TOKAT'TA BULUŞTU

Saygı ve rahmetle andığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı hareketini başlattığı Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Çorum, Yozgat, Kırıkkale illerinden  51 Alevi-Bektaşi Ocağından galaya teşrif eden ocak mensubu dedelere, analara seslenen Ali Coşkun, "Sizler, Hünkarımıza Horasan’da Hoca Ahmed Yesevi Dergahı’nda verilen irşat-iskan ve  medeniyet  görevinin asli temsilcisi horasan erenlerinin torunlarısınız. Sizler Anadolu’da hünkarımızın dilinden tüm Anadolu’ya bereket olarak dağılan “artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin” duasının aşıkları ve takipçilerisiniz. Sizler “çalışmadan geçinenler bizden değildir” diyen Hacı Bektaş Veli’nin himmetiyle ocak kurmuş olan Hubyar Sultan, Keçeci Baba, Kul Himmet, Eraslan Sultan, Er Mahmud Dede, Aziz Baba, Şıh Yakup,  Bostankulu,  Hüsam Dede, Ali Pir Civan, Mehmet Dede, Piri Baba, Sarı İsmail, Pir Budak, Gülerli, Pir Sultan, Ali Baba, Seyyid Ahmedi Kebir, Seyyid Erkonaş, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli), Nebioğlu, Sultan Samut  gibi daha ismini burada zikredemediğim dedelerimizin uluların kurdukları ocakların Üryan Hızır Ocağı, Seyyid Battal Gazi Ocağı, Koçu Baba Ocağı, Dedemoğlu Ocağı, Saburoğlu Ocağı, Hıdır Abdal Ocağı, Yalıncak Sultan Ocağı, Şah İbrahim Veli Ocağı, Tozluoğlu Ocağı, Yağmuroğlu Ocağı, Şıh Çoban Ocağı, Hasan Dede Ocağı, Dede Garkın Ocağı, Sinanoğlu Ocağı, Gülerli Ocağı, Zayıf Yusuf Halife Ocağı, Hatayi Ocağı, Hasan Bali Ocağı, Pircanoğlu Ocağı, Çalapverdi Ocağı, Kesikbaş Ocağı, Nesimi Ocağı, Kaimoğlu Ocağı, Kalkancı Ocağı, Koçu Baba Ocağı , Hacı Turabi Ocağı, Sarı Mecnun Ocağı , Şah Kerim Ocağı , Şah Kalender Ocağ, Söylemez Ocağı sayısı yaklaşık 51’i bulan Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Samsun, Sivas ve Kırıkkale illerindeki alevi inanç-dede ocaklarının mümtaz ve asil mensuplarısınız." diye konuştu.

 

51 ALEVİ OCAĞI VE BİN 450 ALEVİ YERLEŞİM YERİNİN TARİHİ ORTAYA ÇIKACAK

Ali Coşkun, yaklaşık 25 yıldır mensubu olduğu Hubyar Sultan Ocağı üzerine bir detaylı bilimsel-akademik çalışmanın yapılarak yazılı ve sözlü kaynaklarının ortaya konulmasını ve  sonunda ciltlerce bir külliyatı yayınlamayı amaçladıklarını açıkladı. Coşkun projenin amacını şöyle anlattı: "Bu bağlamda gerek yazılı gerekse sözlü olarak ocağım ile ilgili son derece önemli bilgileri toparlamayı bu 25 yıllık süreçte Yüce Allah bize nasip etti. Sonrasında gördüm ki yolumuzun tabiri ile el ele el hakka, er erden ayrılmaz. bizlerin memleketi olan Tokat, Amasya, Sivas, Çorum, Yozgat, Samsun Ve Kırıkkale illeri yüzlerce yıldan bugüne alevi inancının en önemli merkezlerinin başında gelmekte. Bu çerçevesini çizdiğim illerde yaklaşık 1450 alevi-bektaşi köyü ve 51 alevi ocağı yüzlerce yıldan beri inançsal varlığını sürdürmekte. Bu zengin tarihe ve asil varlığa şahsım kayıtsız kalamazdım. ve bu geniş coğrafyada  sadece Hubyar ocağını değil bu 51 ocağın tümünün ve 1450 alevi yerleşimin tamamının tarihi ortaya konulsun istedim. Bu benim ecdadıma ve bağlı olduğum pirim Hacı Bektaş Veli’ye ve asil yolumuza karşı zerre misali bir duyarlılığım ve hizmetim olabilirdi. Bu bağlamda sizler de hatırlayacaksınız geçen yıl yaz aylarında yine ilimiz Tokat’ta bu mekanda sizlerin teşrifi ile bu projenin başlangıç istişaresini yapmak üzere bir araya gelmiştik.  O toplantıda hep birlikte aldığımız karar bu önemli ve öncelikli hizmeti bir an önce başlatmak olmuştu. Şükürler olsun işte bugün bu güzel hizmetin başlangıcını yapmak üzere bir araya geldik. Bir çoğunuz ile başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde kış döneminde de yine bir araya gelerek onlarca toplantılar ve değerlendirmeler yaptık ve bugün burada ocaklar ve erenler diyarı memleketim Tokat’ta sizlerle Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun Ve Kırıkkale illerindeki 51 alevi inanç-dede ocağının bilimsel-akademik araştırma projesini başlatıyoruz. Bu çalışma yaklaşık 4 yıl sürecek ve sonunda 51 ocakla ilgili sayısı 250 cildi bulan bir kütüphane oluşturacağız. Yüce hak ve de yolumuzun yüce erenleri şimdiden bu tarihi çalışmayı hayırlı kılsın. Tarihsel süreç içerisinde alevi ocaklar tarihi ile ilgili bir ilki yerine getiriyoruz inşallah. Bu boyutta ve detayda bir bilimsel çalışma henüz konu üzerine bilim dünyası tarafından ortaya konulamadı. Rabbim bizlere inşallah bunu nasip kılacak."

HABER: Mihriban KOÇAKER