YİNE BİR ÖZELLEŞTİRME


       Kalkınmış ve Çağdaş ülkelerde, devletler üretime yönelik yatırım yapmazlar.Alt yapısını hazırlar üretim planlaması doğrultusunda, yatırımı özendirici , kolaylaştırıcı teşvik tedbirleriyle cazibe merkezleri oluştururlar.

Buna paralel  sermayesi olan, atılımcı müteşebbisler   birliktelik içerisinde bir güç oluşturarak , kollektif çalışmalarla , üterime yönelik kurumsal firmalarla , küresel dünyada hak ettikleri noktayı yakalama yolunda yarış halinde olurlar.Artık ülkemizin sosya ekonomik yapısında , anlayışında üretime, istihdama , pazarlamaya yönelik yaptırımlarda , özel sektör öncülüğü esas alınmaktadır.Doğrusuda budur.Bazı illerimiz bu kıstasları baz alarak büyük yatırımlara vesile olmuşlardır.İlimizde maalesef ticari ahlak anlayışı ferdi bazda  düşünülür.Bu nedenle küçük çaplı işletmeler yoğunluğu görülür.Pazara yönelik  pazar değeri olan ,üretim bazlı işletme sayısı parmakla sayılır durumdadır.

     Haliyle  , her yıl göç veren bir il konumundayız.Bu anlayışın hakim olduğu bir yörede , kamu sermayeli işletmeler çok çok önemlidir.İsteniyor ki üretim ve istihdam alanında hayatiyetini devam ettirsin.Özelleştirmedeki esas kıstas  aynı üretimin özel sektör eliyle gerçekleşmesidir.Fakat sigara fabrikamızda bu durum gerçekleşmediği için, insanlarımız özelleştirmeye çok tepkili olmuştur.

    İlimizin ilk kamu kuruluşu olan Turhal Şeker Fabrikası bu günlerde özelleştiriliyor.Bütün yetkililere , siyasilere , sivil toplum örgütlerine , okuyan , düşünen aydınlarımıza sesleniyorum.Sigara fabrikasında ki durum, şeker fabrikasında da yaşanmasın.

    Bu güzide fabrikamızın    hayatiyetinin devamı ve üretim yapmak kaydı ile özelleştirilmesine fırsat verilmelidir.Yüz binlerce  Tokat şekerpancarı üreticisinin ümidi , on binlerce orada emekli olmuş insanlarımızın anıları , gelecek nesillerimizin geçim kaynağı ve ilimize büyük katma değer sağlayan  bir işletmeyi zayi etmiyelim.Tokatımıza daha güçlü bir şekilde kazandıralım.

    Konya ili örneğinde olduğu gibi , bu fabrikamızı şekerpancarı üreticisine , yani onların temsilcisi Turhal Panko’ya verilmesi önem arz eder.Eğitimli ,  donanımlı , üretken profesyonel idarelerle bir Konya Panko neden Turhal Panko olmasın.Konya panko , onlarca fabrikalarıyla ,binlerce istihdamıyla hem üretiyor, hem pazarlıyor , dünyaya açılan , ülkemize büyük katma değer sağlayan milli ve yerli bir halk hareketidir.

    Bütün kalbi duygularımla inanıyorum.Tokat şeker pancarı üreticisi birliği yani Turhal panko bu işi başaracaktır.Son günlerde büyük atılımlarla , güzide yatırımlarla dikkat çekmektedir.Yüz bin civarında üyesi olan , dev bir kuruluştur.Türkiyemiz’de ikinci bir Konya örneğini TURHAL PANKO’ da oluşturmaya , yaşatmaya var mısınız , ne dersiniz .