“MEMNUNİYET VERİCİ”

“MEMNUNİYET VERİCİ”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS 2021 sonuçlarını memnuniyet verici olarak değerlendirdi.

29 Temmuz 2021 - 22:19

LGS sürecinin koordinasyonu Tokatlı bir isim olan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e verilmişti. 2021 LGS'ye ilişkin merak edilen sorulara yanıt veren ve bu yılki sonuçların memnuniyet verici olduğunu belirten Özer, "Aylar boyu süren yoğun çalışmaların meyveleri 2021 LGS sonuçlarında açık bir şekilde ortaya çıktı." dedi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2021 LGS sonuçlarını verdiği röportajda değerlendirdi. Milliyet’te yayınlanan röportaj; “Bu sene Kovid-19 salgının devam etmesi nedeniyle LGS için zorlu bir yıldı. MEB tüm bu sorunların farkında olarak başından itibaren süreci çok iyi yönetti. 2021 yılı sonuçları 2020 yılına göre çok daha iyi bir şekilde neticelendi” girişiyle verildi. Sürecin koordinasyonundan sorumlu MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e yöneltilen sorular ve cevaplar şöyle oldu: 

Soru: Bu yılki LGS sürecini 2020 yılı ile karşılaştırır mısınız?

Cevap: 2020 yılında hem öğrenci sayısı önemli oranda artmış hem de Kovid-19 salgın koşulları altında sınav yapılmıştı. Buna rağmen 2020 yılında çok başarılı bir süreç yönetimi olmuştu. 2021 yılını LGS sisteminin iyileştirilmesi için bir fırsat olarak gördük. Bakanlığımızın ilgili tüm yöneticileri ve 81 il müdürümüzün katılımları ile hazırlıklara başladık. Önceliğimiz tüm öğrencilere sınavsız okullarda kapasite oluşturmaktı. Bu nedenle tüm illerimizi ayrıntılı bir şekilde çok boyutlu değerlendirmeye aldık. Okullarımızın fiziki kapasitelerini ve mevcut okul yatırımlarımızı birlikte değerlendirdik. Sonunda hemen hemen tüm illerimizde yerleştirilecek öğrenci sayısının üzerinde kapasite oluşturduk. Aylar boyu süren yoğun çalışmaların meyveleri 2021 LGS sonuçlarında açık bir şekilde ortaya çıktı. 

 

Sınavlı okullar doldu 

Soru: Sınavlı okullarda doluluk oranı oldukça yüksek.

Cevap: Evet. Sınavlı okulların tamamı hemen hemen doldu (%95). Fen liseleri, Anadolu liseleri ve sosyal bilimler liselerinde doluluk oranı %100 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde doluluk oranı %98 ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinde %77 olarak gerçekleşti. 

 

Sınavsız yerleştirmede iki öğrenciden birisi birinci tercihindeki bir liseye yerleşebildi 

Soru: Öğrencilerin büyük kısmı, yaklaşık %90'ı sınavsız yerleşiyor. Sınavsız yerleştirmede ilk üç tercihteki bir okula yerleşme, öğrencilerin memnuniyetleri göstermesi açısından kritik bir gösterge. Geçen sene bu gösterge değerleri çok iyiydi. 2021 yılında bu göstergeler 2020 yılına göre nasıl değişti?

Cevap: Bir taraftan önceki yıllarda sağlanan iyileştirmeler devam ederken diğer taraftan bazı göstergelerde daha iyi sonuçlar elde edildi. Örneğin 2019 yılında sınavsız okullara yerleşen öğrencilerin %91'i ilk üç tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşmişlerdi. 2020 yılında bu oran öğrenci sayısı artmasına rağmen %91,6'ya yükselmişti. 2021 yılında bu oran %91,98'e yükseldi. Diğer taraftan, 2020 yılında sınavsız okullara yerleşen öğrencilerin %49'u birinci tercihlerinde yer alan bir liseye yerleşmişken bu oran 2021 yılında %51'e yükseldi. Yani sınavsız yerleşen her iki öğrenciden bir tanesi birinci tercihinde en çok istediği liseye yerleşebildi. Bu, veli ve öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda proaktif davranmamızın ve sistemimizi sürekli güncellememizin bir sonucudur. 

 

İsteyen öğrenci istediği lise türüne yerleşebildi 

Soru: Gerçekten çok iyi bir sonuç. Peki, bu iyileştirme sadece belirli lise türlerinde mi gerçekleştirildi?

Cevap: Hayır. Bizim birinci önceliğimiz her öğrencinin istediği lise türüne erişimini artırmak. Kapasite oluştururken de buna öncelik verdik. Bu önceliğimiz, yerleştirme sonuçlarından da takip edilebiliyor. 2019 ve 2020 yılında Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin %99'u, yani neredeyse tamamı ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleşmişlerdi. Bu oran 2021 yılında da değişmedi ve %99 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan 2019 yılında Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin %87'si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşmişken 2020 yılında bu oranda kısmi bir iyileşme olmuştu (%87,3). 2021 yılında bu oran %87,90'a yükseldi. En büyük iyileşme mesleki eğitimde oldu. 2019 yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin %79'u ilk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yerleşmişlerdi. 2020 yılında bu oran %82'ye yükseldi. 2021 yılında da %83'e yükseldi. Bu sonuçlar, öğrencilerin belirli lise türlerine yerleştirme sisteminden kaynaklanan zorunluluklardan dolayı değil, tam tersine isteyerek ve tercih ederek yerleştiklerini gösteriyor. Bu çok önemli bir iyileştirmedir. Aynı zamanda yerleştirme sisteminin ürettiği sonuçların, veli ve öğrenci memnuniyetini her yıl giderek artırdığını da göstermektedir. 

 

Son Üç Yılda İlk Üç Tercihlerinde Yer Alan Lise Türlerine Yerleşen Öğrenci Dağılımı 

LİSE TÜRÜ                                          2019      2020      2021

Anadolu Lisesi                                     %99       %99        %99

Anadolu İmam Hatip Lisesi                  %86,7    %87,3     %87,9

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi         %78,8    %82       %82,6

            

Sınavsız yerleşen öğrencilerin %70'ini birinci tercihindeki liseye yerleştirme hedefi 

Soru: LGS sisteminde önemli iyileştirmeler yaptınız. Bu iyileştirmeler memnuniyeti oldukça artırdı. Önümüzdeki yıllar için bir hedefiniz var mı?

Cevap: Özellikle 2019 yılında yaptığımız iyileştirmelerle LGS sistemi oturdu. 2020 yılında aynı sistemi küçük iyileştirmelerle kullandık ve daha iyi bir noktaya geldik. Burada en önemli nokta sınava girmeden yapılan yerleştirmede öğrenci memnuniyetini artırabilmek. Bunun da önemli bir göstergesi, sınavsız yerleştirmede birinci tercihe yerleşen öğrenci oranıdır. 2020 yılında %49 olarak gerçekleşen bu oran 2021 yılında %51'e yükseldi. Sınavsız yerleştirme yapılan okullarda Bakanlık olarak ikili eğitim seçeneğini kullanmadan sınavsız yerleşen iki öğrenciden birisini birinci tercihinde yer alan bir liseye yerleştirebildik. Bu oldukça önemli bir başarı.  Bu oranı her yıl artırmak istiyoruz. Bu nedenle sınavsız yerleşen öğrencilerin 2022 yılında en az %60'nı, 2023 yılında ise en az %70'ini birinci tercihinde yer alan bir liseye yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni okul yatırımlarımızı da öğrenci tercihlerini dikkate alarak yapılandıracağız. Böylece, giderek öğrencilerin büyük bir kısmı sınava girmeden istedikleri liselere kolaylıkla yerleşebilecekler. 

 

Mesleki eğitime %1'lik dilimden öğrenci 

Soru: 2019 yılından itibaren mesleki eğitime %1'lik dilimden öğrenci almıştınız. Bu sene durum nasıl?

Cevap: 2019 yılında ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi %1'lik dilimden öğrenci almıştı. İlk kez mesleki eğitim %1'lik başarı diliminden öğrenci alıyordu. Bu iki okulumuza 2020 yılında İstanbul'da kurduğumuz ve ilk kez öğrenci almaya başlayan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katıldı. 2021 yılında bu üç okulumuz da %1'lik dilimden öğrenci almaya devam ettiler. Ayrıca, 2021 yılında bu okullarımıza Konya'da yeni kurduğumuz ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de dâhil oldu. Diğer taraftan %1-10 başarı diliminden öğrenci alan mesleki eğitim okul sayısı artmaya başladı. Ayrıca, Bakanlığımız ile sektörlerle kurulan güçlü iş birliği kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları %100'e yaklaştı. Sonuçlara bir bütün olarak bakıldığında mesleki eğitimde sadece öğrenci sayısı artmıyor, ayrıca akademik olarak başarılı öğrenciler de artık mesleki eğitimi seçiyor. Amacımız, tüm okul türlerini başarılı öğrenciler için daha cazip hâle getirmek ve böylece tüm okullardaki kaliteyi artırmak. 

 

Herkes yerleşecek 

Soru: Yerleştirme süreci devam edecek değil mi?

Cevap: Evet. Şu anda sadece birinci yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Yerleştirmeye esas iki nakil yapılacak. Dolayısıyla yerleşemeyen öğrencilerimizin telaşlanmasını gerektiren bir durum yok. Yeniden tercihlerini yapıp süreci takip etmeleri yeterli. Sonrasında il ve ilçelerde yerleştirme komisyonları devreye girecek. Süreç boyunca, birinci yerleştirmede yerleşen öğrenciler için başka okullara tercih kapsamında yerleşebilme imkânı devam edecek. Sürecin sonunda yerleşemeyen öğrencilerin tamamını da yerleştirmiş olacağız. 

 

TAKVİM 

26-30 Temmuz 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Dönemi

2 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları

2-6 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Dönemi

9 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları

9-13 Ağustos 2021: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021:  İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirmelerin Tamamlanması"

2021/07/2021-07-29-22-24-25.jpg
2021/07/2021-07-29-22-24-30.jpg

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in yeni Genel Müdürü Fahrettin Tunç oldu
CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in yeni Genel Müdürü Fahrettin...