Okul servisleri yönetmeliği idarecilere yük oluyor

Okul servisleri yönetmeliği idarecilere yük oluyor

Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No’lu Şube Başkanı Şaban Ceylan, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, okul servis hizmetini sunacak gerçek veya tüzel kişi yüklenicilerin belirlendiği ihalelerin ilçe millî eğitim müdürlüklerince eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmesi noktasında düzenleme yapılmasını talep etti

13 Mayıs 2018 - 20:22

Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 No’lu Şube Başkanı Şaban Ceylan,  Okul idarelerinin, eğitim-öğretim faaliyetiyle ve okul idaresiyle ilgisi bulunmayan çok sayıda iş ve işlemle sorumlu tutulduğunu söyledi. Ceylan, 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile eğitim kurumu müdürlüklerine servis hizmetlerinin yürütülmesinin denetimi alanında çok sayıda sorumluluk yüklendiğini hatırlattı.

Şaban Ceylan, “Söz konusu yönetmeliğe göre eğitim kurumları yönetimleri, taşıma faaliyetini planlamak, okul servis araçlarına, taşımacılara ve ilgili taşıma personeline ilişkin belge ve kayıtları tutmak, talep hâlinde bu yönetmelik çerçevesinde denetim yapacak komisyon, kurum ve kuruluşlara iletmek gibi garip işlerle uğraştırılmakta. Bunun sonucu olarak, eğitim kurumu müdürlükleri, okul-aile birliği başkanlıklarınca gerçekleştirilen ihalelerin sonuçlarına katlanmak, idari ve teknik şartnamelerde yüklenici sorumluluklarını belirleyemedikleri bir ihale sürecinin olumsuz sonuçlarına çözüm aramak zorunda bırakılmaktadır. Bu nedenle, tıpkı kantin ihalelerinde olduğu gibi, okul servis hizmetini sunacak gerçek veya tüzel kişi yüklenicilerin belirlendiği ihaleler, ilçe millî eğitim müdürlüklerince eğitim kurumu bazında merkezi olarak gerçekleştirilmeli ve bu sayede okul yöneticileri servis ihalelerinin sonuçlarının muhatabı olmaktan kurtarılarak Okul Müdürlerinin çektiği sıkıntılara son verilmeli” diye konuştu.

HABER: Sırrı SÜRER

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
 YAZMACILAR HANINDA BÜYÜK YANGIN
YAZMACILAR HANINDA BÜYÜK YANGIN
Artık kazma vurulsun!
Artık kazma vurulsun!