Sözleşmeli istihdam bitmeli

Sözleşmeli istihdam bitmeli

Eğitim Bir Sen Tokat 1 No’lu Şube Başkanı Şaban Ceylan sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ile kadro talepleri ile ilgili basın açıklaması yaptı. Ceylan, “Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli” dedi.

19 Aralık 2019 - 11:09

Eğitim Bir Sen Tokat 1 No’lu Şube Başkanı Şaban Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri sendika binasında sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük hakları ile kadro talepleri ile ilgili basın açıklaması yaptı. sözleşmeli öğretmenlerin yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Başkan, bu sıkıntının Türkiye’nin acı bir gerçeği olduğunu söyledi.  

Eğitim Bir Sen Tokat 1 No’lu Şube Başkanı Şaban Ceylan açıklamasında, “Türkiye, 2005-2011 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmen istihdamı deneyimini yaşamıştır. Bu tarihler arasında 70 bin civarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmiştir. Ancak, kurum içi çalışma barışının bozulması, öğretmenlerin verimliliğinin düşmesi, Millî Eğitim Bakanlığı’na ve eğitim politikalarına olan güvenin azalması, sözleşmeli ile kadrolular arasındaki farklılıklardan doğan dava yükü ve hukuki karmaşa gibi sebeplerden dolayı eğitim-öğretim faaliyeti olumsuz etkilenmiş,2011 yılında sözleşmeli öğretmenliğe son verilmiştir. Sözleşmeli öğretmenliğe son veren Kanun Hükmünde Kararname’nin gerekçesinde yer alan,“Sözleşmeli personel istihdamının;kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamadığı; uluslararası hukuka ve anayasaya aykırı bir şekilde, kamu personeli arasında mali ve sosyal haklar ile diğer haklar arasında farklılığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe sebep olduğu” şeklindeki tespitler bugün için de geçerlidir.Peki, aradan geçen zaman zarfında ne değişti de bugün sözleşmeli öğretmenlik dayatmasında ısrar ediliyor Kimse bunun cevabını kamuoyuna ve eğitimcilere veremiyor ama bu sorun can yakmaya, mağdur etmeye devam ediyor” dedi.

“Sözleşmeli öğretmen gün sayıyor”

‘Kadrolu öğretmen mevzuatın verdiği güvenceyle aile bütünlüğünü sağlarken,sözleşmeli öğretmen ailesine kavuşacağı gün için şafak saymaktadır’ diyen Şaban Ceylan açıklamasını şöyle devam ettirdi:

“Yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan, aynı okulda aynı isim ve vasıfla görev yapan öğretmenler arasında ayrımcılık olmaz, olmamalıdır. Aksi hâlde çalışma barışı yara alır, iş verimi azalır.Anayasanın eşitlik ilkesi çiğnenir.Aynı işi yapan kadrolularla sözleşmeliler arasında fiili bir hiyerarşi üretilir. Sözleşmeli öğretmenlerimiz iş güvencesi, sosyal güvence statüsü, vergi dilimi, net ek ders ücreti, kademe-derece ilerlemesi, görevde yükselme, unvan değişikliği, yurt dışı eğitim ve görevlendirme, mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği, harcırah, dil tazminatı, norm kadro fazlalığına dayalı süreçler, net hazırlık ödeneği gibi,aynı okulda, aynı sınıfta, aynı işi yaptığı kadrolu öğretmenlere sağlanan haklardan faydalanamamaktadır.Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması anayasal hakları sınırlamakta,aile bütünlüğünü bozmakta, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından ayrı bırakmakta, öğretmenleri işi ile eşi arasında tercihe zorlamaktadır.Haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız yanlış istihdam politikası öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir. Kadrolu öğretmen mevzuatın verdiği güvenceyle aile bütünlüğünü sağlarken,sözleşmeli öğretmen ailesine kavuşacağı gün için şafak saymaktadır.

Eğitim-Bir-Sen olarak diyoruz ki Türkiye’nin gücü ve tarihi birikimi sahip olduğu inanç ve medeniyeti insan, insan onuru, aile ve emek konusundaki güçlü hassasiyeti,güvencesiz istihdamı kamuda terk etmeyi aile kurumunu muhafaza etmeyi zorunlu ve mümkün kılmaktadır.

Bizler, Türkiye’nin gerek mali gerekse fikrî gücünün en kısa süre içerisinde sözleşmeli öğretmenleri kadroya taşımaya, sözleşmeliliği tarihte kötü bir anı olarak bırakmaya yeteceğine inanıyoruz.Yetkililerden, sözleşmeli öğretmenlerimizin aile hasretine son verecek, onları ailelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin hakkı vererek mahzun yüzleri güldürmelerini istiyor ve bekliyoruz”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x