google.com, pub-3199390086544553, DIRECT, f08c47fec0942fa0
“TERÖRÜN KAYNAĞI KURUTULMALI”

“TERÖRÜN KAYNAĞI KURUTULMALI”

​​​​​​​MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada terör örgütlerinin finansman kaynaklarının kurutulması gerektiğini söyledi.

28 Aralık 2020 - 20:40

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 247 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, “terör örgütlerinin eylemlerini devam ettirebilmesi ve varlıklarını sürdürebilmeleri için insan kaynağı dışında, finansman temini en temel unsur olarak kabul edilmektedir. Terör örgütleri, ihtiyaç duydukları finansmanı oluşturabilmek için uyuşturucu ticareti, kaçakçılık gibi yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra yasal görünümlü faaliyetler aracılığıyla da finansman oluşturabilmektedirler. Sivil toplum örgütlerini paravan olarak kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı ve kara paranın aklanması gibi faaliyetler günümüzde, terör örgütlerinin olağan faaliyet alanları hâline gelmiştir” dedi.

Türkiye’nin terörle mücadelesine işaret eden Yücel Bulut, “Ülkemiz yaklaşık elli yıldır farklı isimler altında terörist faaliyet yürüten örgütlerle mücadele hâlindedir. Devletin elli yıldır sahada bu örgütlerle sürdürdüğü mücadelenin ortaya koyduğu tecrübe şunu göstermektedir ki: Terörle mücadelede uluslararası ve somut iş birliği ortaya konulmadan ve terör örgütlerinin finans kaynakları kurutulmadan terörle mücadelede başarı elde etmek oldukça zordur” şeklinde konuştu.

 

Yücel Bulut konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin de 1991 yılında üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü isimli uluslararası organizasyon, uluslararası ölçekte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı küresel standartların belirlenmesi ve bunların ülkeler tarafından etkin bir şekilde uygulanmasıyla görevli uluslararası bir organdır.

 

SUÇLA ETKİN MÜCADELE

Mali Eylem Görev Gücü isimli bu organ 1990 yılında üye ülkeleri bağlayıcı nitelikte 40 tavsiye kararı yayınlamış ve kara paranın aklanmasına ilişkin yöntemlerin değişiklik göstermesi üzerine de 1996 ve 2003 yıllarında bu tavsiye kararlarını gözden geçirerek yenilemiştir. Aynı kuruluş tarafından 2001 yılında 8 özel tavsiye kararı yayınlanmak suretiyle terörün finansmanının suç hâline getirilmesi öngörülmüştür. 2004 yılında yayınlanan ve kurye kullanmak suretiyle para nakli konusundaki tavsiyeleri içeren 9’uncu özel tavsiye kararıyla birlikte, 40 tavsiye kararı ve 9 özel tavsiye kararıyla terörizmin finansmanı konusunda temel çerçeveler çizilmiştir. Yüce Meclisimiz bu tavsiyelere uygun olarak 2006 yılında 5546 Sayılı Kanun ve 2013 yılında 6415 Sayılı Kanun’u çıkarmak suretiyle, bu tavsiyelere uyum yasaları konusunda önemli adımlar atmıştır. “Mali Eylem Görev Gücü” isimli kuruluşun 2019 yılı Ekim ayında gerçekleşen Genel Kurulunda kabul edilen rapor çerçevesinde, diğer başkaca tespitlerle birlikte, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili, tavsiye kararlarıyla tam uyum sağlanması, terörizmin finansmanı ve aklama suçlarıyla mücadelede yasal ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin önemine işaret edilerek gerekli düzenlenmelerin de yapılması önerilmiştir.”

 

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Yapılacak olan yasal düzenlemenin önemine işaret eder MHP’li Bulut, “Bu gelişmelere uygun olarak Genel Kurul huzurundaki 247 sıra sayılı Kanun Teklifi hazırlanarak gündeme alınmıştır. Daha önce de yasal düzenlemelerin yanında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararları paralelinde Başbakanlık genelgeleri ve Bakanlar Kurulu kararları çıkarılmıştır. Bu genelge ve kararların da vaktiyle etkin bir mücadelede pay sahibi olmasına rağmen kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının ve buna bağlı risklerin ve tehditlerin artması da nazara alınarak uluslararası iş birliğini arttıracak, koordinasyonu sağlayacak ve cezai yaptırımları düzenleyecek mevzuat gerekliliği hasıl olmuştur. Bu nedenle, huzurdaki kanun teklifi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu, etkili ve caydırıcı düzenlemeler getiren adli ve idari yaptırımların orantılı olarak kanun metninde yer bulduğu bir düzenlemedir” ifadelerini kullandı

Bulut konuşmasında sivil toplum örgütlerinin dayanışmasına da dikkat çekerek, “Kanun teklifinin ilk 6 maddesiyle kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında düzenleme yapılması öngörülürken 7 ila 17’nci maddesi arasında yapılan düzenlemelerle 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörülmüş, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinde, bu alandaki denetimlerin arttırılması öngörülmüş ve idari yaptırımların daha ivedi ve etkili bir şekilde tesisine olanak sağlanmıştır. Bu düzenleme ışığında, internet ortamında izinsiz yardım toplama faaliyetlerinin engellenmesi de sağlanmış olacaktır. Böylece toplumun yardımlaşma ve dayanışma duygularının istismar edilmesi suretiyle kötü niyetli faaliyetlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca derneklerin yurt dışına yapacakları yardımlarında denetime elverişli, şeffaf ve hesap verilebilir bir çerçeveye oturtulması temin edilmiştir” dedi.

 

MİLLETİ HEDEF ALAN EYLEMLER ÖNLENECEK    

Bulut konuşmasının son bölümünde, “Konuşmamızın başında da ifade etmiş olduğumuz üzere bu düzenleme hem terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin kaçınılmaz bir gereği hem de yıllardır terörle mücadele eden devletimizin elini güçlendirecek bir düzenlemedir. Kaldı ki kanuni düzenleme kişi hak ve hürriyetleri ile özellikle Anayasa’mızın 35’inci maddesindeki mülkiyet hakkına ilişkin güvenceler, hâkim teminatı ilkesine bağlılık ve düzenlemeyle getirilen hususların idari ve yargısal itiraz yollarının öngörülmesiyle birlikte evrensel standartlara uygun bir düzenlemedir. Yasa dışı terör örgütlerinin tamamının faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duydukları finansmanı sağlamak gayretiyle illegal faaliyetler yürüttükleri gerçeği bir yana, özellikle FETÖ soruşturmalarıyla en somut örneğini gördüğümüz üzere insanımızın temiz duygularını istismar ederek toplanan paraların FETÖ’nün milleti hedef alan faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı da ortaya çıkmıştır. Hâlen toplanan paraların bütünüyle hangi faaliyetlerde kullanıldığı da eksiksiz ortaya çıkmamış ve müphem kalmıştır. Dolayısıyla mücadelenin tüm yönleriyle ve etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla bir yandan toplumsal şuur sürekli açık ve diri tutulmalı, diğer yandan da yasal düzenlemelerle kanun alanında boşluk bırakılmamalıdır. Şiddeti kendi hedeflerine giden yolda meşru kabul eden her anlayışın bu faaliyetin finansmanı için de her yolu mubah göreceği gerçeğinin farkında olarak bu düzenlemelerin eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi temin edilmelidir” diyerek konuşmasını bitirdi.

Kaynak: Haber: Serdar Pazarlıoğlu

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
AK PARTİ TOKAT TEŞKİLATINDA GÖREV DAĞILIMI
AK PARTİ TOKAT TEŞKİLATINDA GÖREV DAĞILIMI
BEYAZIT YAPTIRDIĞI BİNAYI KİTAPLARI İLE BİRLİKTE VAKFEDECEK
BEYAZIT YAPTIRDIĞI BİNAYI KİTAPLARI İLE BİRLİKTE VAKFEDECEK