Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde Hat sanatı yaşatılmaya devam ediyor..