AHİLİK Nedir, Hatırlayan var mı?
Mehmet Emin ATMACA

Mehmet Emin ATMACA

AHİLİK Nedir, Hatırlayan var mı?

23 Temmuz 2015 - 08:50

AHİLİK; Ahi evran tarafından Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesi ile kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu'da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret ve ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını, iyi insen meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. AHİ olmak ve peştamal kuşanmak için kişinin bir ahi tarafından önerilmesi zorunludur. İyi olmak isteyenlerin yedi fena hareketi bağlaması ve yedi güzel hareketi açması beklenmektedir. Bu yedi kural şunlardır;
CİMRİLİK kapısını bağlamak, LÜTUF (iyilik, kayra, ihsan,, inayet, atlfet) kapısını açmak
KAHİR VE ZULUM kapısını bağlamak, HİLİM VE MÜLAYEMET (kızmayı, öfkelenmeyi gerektiren durumlarda kızmayıp ağır başlı ve sakin olmaktır) kapısını açmak
HIRS kapısını bağlamak, KANAAT VE RIZA (boyun eğen kabul eden, insanın kısmetine razı olması) kapısını açmak
TOKLUK VE LEZZET kapısını bağlamak, RİYAZET (nefsin arzularına karşı koymak) kapısını açmak
HALKTAN yana kapısını bağlamak, HALKTAN yana kapısını açmak
HERZE ve HEZEYAN (saçma söz hiddetlenmek) kapısını bağlamak, MARİFET (ustalık, hüner, uzmanlık) kapısını açmak
YALAN kapısını bağlamak, DOĞRULUK kapısını açmak

Bu örgüte kimler katılamaz;
Müslüman olmayanlar, çevresinde iyi tanınmayanlar, kötü söz getireceği düşünülenler, zina ettiği ispatlananlar, katiller, hırsızlar ve vurguncular örgüte katılamaz.
İşte böyle amaç ve gayesi bulunan AHİLİK örgütünü bugünkü uzantısı olan; her yıl Ahilik haftası yapan ODALARIMIZIN içinde bulunduğu ve son zamanlarda şahit olduğumuz haberler hem Tokatlı olarak hem de esnaf olarak bizleri gerçekten üzmektedir. Tek amaç ve gayelerinin HAKKA HİZMET, HAKKA HİZMET OLMASI üyelerimize, daha iyi nasıl hizmet verebiliriz, üyelerimizin sorunlarını en iyi nasıl çözebiliriz, üyelerimizi her platformda en iyi şekilde nasıl temsil edebiliriz mücadelesi olması gerekirken; hayret ve esefle takip ettiğimiz olaylar hem Tokat'ımıza hem de temsil ettikleri makamlara yakışmamaktadır.
Son yaşanan olayların daha ileriye gitmemesi için her Tokatlının ve Tokatlımıza yön veren insanların üzerine ne görev düşüyorsa bu görevleri üstlenmeleri gerektiğini düşünüyorum, Tokat artık üzerine düşeni yapmalıdır, SEYRETMEK olmaz. BANANE olmaz. Tokatlı DEĞERLERİNE sahip çıkmalıdır.

Son Yazılar