BELEDİYELERDE DENETİM - I
Reklam
Murat Can

Murat Can

Yerelde Yönetimler

BELEDİYELERDE DENETİM - I

22 Eylül 2017 - 13:34

Belediye; belirli bir nüfusun üzerinde yerleşim yerinde yaşayanların ortak yerel gereksinmelerini karşılamakla görevli, kamu tüzel kişiliğine sahip ve karar organları halk tarafından seçilen yerel yönetim birimidir.
Belediyeler yaptıkları faaliyetler açısından denetlenen kamu kurumlarıdır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu denetimle ilgili; 'Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır.'hükmü vardır.

Belediye denetimi sadece 5393 sayılı kanun hükümlerince olmayıp, devlet bütünlüğü ve hiyerarşi içerisinde de denetim görevi olan kurumlarında denetimindedir.
Belediyelerde denetimin üç biçimde uygulandığı görülmektedir.

1-Siyasal Denetim
2-Yargısal Denetim
3-Yönetsel Denetim

1- Siyasal Denetim
Yerel yönetimler, yasama organı tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getiren ve yetkileri kullanan uygulamacı birimler olup, bunun dışındaki herhangi bir faaliyette bulunamazlar.
Hükümet ve bakanlar, yasama organına karşı sorumludurlar. Yerel yönetimlere tanınan görev ve yetkiler konusunda parlamento karar vererek, bunların faaliyet alanlarını ve bu alanların dışındaki uygulamalarında sorumluluğunu üstlenmiştir.
Siyasal denetim, yasama organı tarafından yapılan bir denetim biçimidir. Parlamento, yerel topluluğun zaman içinde değişen ihtiyaçlarını karşılayacak yasal düzenlemeleri yapmaktır. Bunun dışındaki denetim yolları ise; Soru, Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Genel Görüşme ve Gensorudur. Bu denetim araçları, parlamentonun yerel yönetimler üzerinde dolaylı denetimini de sağlar. Hükümet aracılığıyla yapılan denetim ise özellikle yönetsel denetimi harekete geçirmesidir.

2- Yargısal Denetim
Belediyelerin yargısal denetimi hukuk devleti anlayışının gereğidir. Bu denetimin amacı belediyelerin hukuk sınırları içerisinde faaliyet yapmasını sağlamaktır. Belediyelerin denetiminde yargı denetimi en etkili yol olup; düzenlediği toplumsal ilişkiler alanına kesinlik ve kamu düzeni sağlar.
Yerel yönetimler üzerindeki yargı denetimi, çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Yerel veya yüksek mahkemelere konu olan kararlar incelendiğinde, yönetsel alanda bir yargı denetiminin varlığı ile karşılaşılmaktadır. Hukuka uygunluk, yargı denetiminin amacı olduğu kadar konusunu da teşkil eder ve hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereğidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar