YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA- I
Murat Can

Murat Can

Yerelde Yönetimler

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLANLAMA- I

23 Şubat 2018 - 11:02

Kelime ve kavram olarak strateji, özellikle askeri alanda çok sık kullanılan bir kavramdır. Strateji kelimesi eski Yunanca “stratos” (ordu) ve “ago” yönetmek, yön vermek kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Zaman içerisinde strateji kavramı askeri alan dışında da kullanılmaya başlanılarak günümüzde yönetim bilimi alanında da kullanılmakta ve “organizasyonun amacına ulaşması için izleyecek yollar” anlamını vermektedir.

Ülkemizde; Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Başbakanlığı döneminde kamu yönetimi alanında bir değişim sürecine girilmiştir. Bu değişim süreci içerisinde ülkemizde mali yönetim sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde köklü bir değişime tabi tutulmuştur.  5018 sayılı Kanun ile stratejik planlama, stratejik plan-bütçe ilişkisinin kurulması, performans denetimi, iç denetim gibi yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Söz konusu değişimden yerel yönetimler de etkilenmiş ve yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Stratejik planlama, daha çok özel sektör kuruluşlarının dış çevrede oluşan fırsatları kullanabilmesini ve tehditlere karşı durabilmesini ve dolayısıyla rekabetçi konumunu geliştirebilmesini sağlamak üzerinde yoğunlaşan bir planlama ve yönetim aracı olarak tanımlanmaktadır. Kavram Weberyen yönetim modelinden yeni kamu yönetimi anlayışına geçişi ifade eden paradigma değişiminin bir ifadesi olarak 1980’li yıllardan itibaren kamu yönetimi alanında reform hareketlerinin bir parçasını oluşturmuştur. Neoliberal düşüncenin hâkim konuma gelmesi kamu sektöründe küçülmeyi gündeme getirmiş ve kamu sektöründe etkenliğin ve etkililiğin sağlanması kamu mali yönetiminin temel yaklaşımını oluşturmuştur. Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan bu değişimde kaynakların stratejik önceliklere yönlendirilebilmesi için kullanılan temel araç stratejik planlama olmuştur.

Ülkemiz illere bölünerek yönetilmektedir. İlde üçlü yönetim birimi üst üste çalışır. Böylece il, hem genel idareyi, hem özel idareyi, hem de yerel idareyi temsil eder. İl genel yönetimi merkezin taşradaki örgütlenmesidir. Vilayet sistemi genel yönetimin taşra koludur. İl özel idaresi, kamu ile halkın birlikte yönettiği, özel yönetim şeklidir. Tüzel kişiliği, bütçesi, seçilmiş karar organları vardır. Basamakları vali, il encümeni, il genel meclisidir. İldeki yerel yönetim tarafı belediye yönetimleridir. Büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, mahalli idare birlikleri yerel yönetimi oluşturur. 


Ülkemizde illerin mahalli, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceği planlamak üzere mekânsal nitelikli çevre düzeni planı yapılmaktadır. İllerde bu plan tamamlanmıştır. Plan, plan notları ve kararları diğer planları ve paydaşları bağlayıcıdır. İl yönetiminde söz sahibi olan valilik, il özel idaresi ve belediyelerin kendi görev alanlarını kapsayan planlar yapılır.  Bu planlar bir yönüyle hiyerarşik görünse de bir birlerinden ayrı ve bağımsız olarak yapılır. İlde planlama birliğine ve bütünlüğüne ihtiyaç duyulmaktadır. İlin dengeli kalkınmasını sağlayan, bölge planıyla uyumlu il gelişme planı yapılmalıdır. Ülkemizde birçok ilde yapılmamıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar