BEŞERİN SAADETİ
Öğr. Gör. Aydın DEMİR

Öğr. Gör. Aydın DEMİR

BEŞERİN SAADETİ

25 Kasım 2015 - 10:48

Dünya her canlıyı, her saniye terk ediyor. Beşer bunun farkında dahi değildir. Üstelik cazibe zemini hazırlayarak uğruna telafisi mümkün olmayan hatalara gark ediyor. Delalet içerisinde doyumsuz, sorumsuz bir sürecin eseri olup bir bakılıyor vakit tamam. Yani dünya fani, ahret baki. Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahret yüzünü çevirmiş bize doğru koşuyor. İkisinin de talipleri var. Bugün amel var hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. Neyi tercih edersiniz? İkinciyi tercih eden gaflet ve cehaletin esaretinde olup, çözümü ilim ve marifettir. Birinciyi tercih eden kâmil insandır. Mutludur. Yaşam sürecini iyi değerlendirerek, dünya ve ahretini de kazanmıştır.
Dünya ve ahret saadetini kazanmanın bir ölçüsü vardır. Allah-ü Teâlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah-ü Teâlâ'dan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanmaktır.  Allah-ü Teâlâ'dan başka ilah yoktur, Muhammet Aleyhisselam O'nun kulu ve resulüdür. Bu iman üzerine yaşamak gerekmektedir. Bunun üzerine ölürüz ve de diriliriz. Allah-ü Teâlâ'dan Rab olarak, İslamiyet'ten din olarak, Muhammet Aleyhisselamdan peygamber olarak, Kur'an-ı Kerim son kitabımız olarak, Kâbe'den kıble olarak, namaz, oruç, hac, zekât ve kelimeyi Şahadetten farz, emir ve vazife olarak, müminler kardeş olarak, Ebu Bekir-i Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn ve Ali Murtaza'dan imamlar, rehberler olarak razı olmak. Resulullah Efendimizin bütün esbabından, dört müctehid imamdan, şehitlerden, Salihlerden, evliyalardan, takva sahiplerinden, zikredenlerden, büyüklerimizden, bu yolda bulunanlardan razı olmak bu ölçüde yaşamaktır. Anadolu da yaşayan insanlarımızın çoğunluğu itikatta mezhebi ehlisünnet velcemaattir. İtikatta imamımız Ebu Mansur Maturid-i hazretleridir. Amel de mezhebimiz, imam-ı Azam Ebu Hanifi mezhebidir. Bunlara inanmak, bu yolda yaşamak, bu yolda ölmek, dünya ve ahret saadetine kavuşmanın en güzel ölçüsüdür. Amelde 4 mezhep imamından birine tabi olmak, itikatta 2 mezhep imamından birine tabi olmak gerekir. Bunların dışında, yol arayan, zaman harcayan, yaşam süren delalettedir, gaflettedir. Tüm yaşantısı zindandadır. Geliniz yolun başında olan gençler, bu ölçü içerisinde yaşam sürdürünüz. Bu yaşamdan mahrum kalmış, ömrünün sonunda olanlar, bu ölçüye göre tövbe-istiğfar ederek teslim olmak yinede kurtuluş vesilesidir. Cenab-ı Hak affedicidir. Affetmeyi sever. Yeter ki isteyelim.
Cenab-ı Hak insanlara merhametinden dolayı dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için, emir ve yasaklarını Kur'an-ı Kerim de bildirmiştir. Ehlisünnet âlimleri de bu yolda milyonlarca kitap yazarak bütün dünyaya neşretmiştir. Eserlere sarılan dünyasını ve ahretini kazanmış, mutlu toplumlardır. Ecdadımız Selçuklular, Osmanlılar bu prensip üzerinde yaşamlarını sürdürdüklerinden dolayı çok başarılı da olmuşlardır. Ne zamanki birlikte ikililik çıktı, yabancıların akınına uğradılar, huzur ve düzenleri bozuldu. Bugün İslam âleminin çıkmazı budur. Ölçü raydan çıktı. İslam adına bozuk itikatlı cemaatler çıkarak kendi görüşlerine göre İslamı yorumlayarak gaflete düşmüşlerdir. Dünya nezdinde İslamı yanlış anlaşılmasına vesile olmuşlardır. Bu zihniyet siyonistlerin, masonların, gayrimüslimlerin maşası olarak islamın özüne gölge düşürmüştür. Haliyle bu sapık radikal satılmış zihniyetin yüzünden İslam coğrafyası perişan bir hayat sürmektedir.
 Peygamber Efendimiz ve ashabının döneminde inanılan ve yaşanılan islamın, dünya Müslümanlarının ortak paydası haline getirilmesi kaçınılmazdır. Bu inanç doğrultusunda İslam birliği oluşturulmalıdır. Ecdadımızda bu konuda çok gayret ve hassasiyet göstermiştir. Son zamanlarda Siyonistler, emperyalist güçler ve masonlar güç birliği yaparak dinde reform adı altında islama büyük zarar vermişlerdir. Bugün İslam adına çıkmış onlarca cemaat yaptıkları fiil ve eylemler, islamla hiçbir konusu bağdaşmaz. Ancak emperyalist güçlerin taşeronluğunu yaparak İslam âlemine ve insanlık âlemine büyük zarar veriyorlar. Bunun için dünya Müslümanları iman ve ahkâm ilimleri konusunda Peygamber Efendimiz ve ashabının yolundan ayrılmayarak dünya ve ahiret saadetine kavuşmanın yolu buradan geçer. Unutmayalım.

Son Yazılar