Bu şehir, Tevrat'ta "Aşkelon" olarak anılmış ve tarih boyunca hem dinî hem de ticarî hayatın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Aşkelon, günümüzde İsrail'in güney bölgesinde, Tel Aviv'in 50 kilometre güneyinde ve Gazze Şeridi'nin 13 kilometre kuzeyinde bulunan bir sahil şehridir. 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre şehrin nüfusu 132,557 kişidir. Bu dinamik nüfus yapısıyla Aşkelon, İsrail'in güneyindeki önemli yerleşim bölgelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Gezilecek Yerler, Yedi Uyuyanlar Mağarası - İzmir Gezilecek Yerler, Yedi Uyuyanlar Mağarası - İzmir

Aşkelon'un tarihi, Helenistik, Roma ve Hıristiyanlık dönemlerine kadar uzanır. Bu dönemlerde, Filistin'in önde gelen şehirlerinden biri olarak bilinir. Hz. Peygamber zamanında "iki gelinden biri" olarak nitelendirilen Aşkelon, Hz. Ömer döneminde Suriye Valisi Muâviye tarafından fethedilmiş ve bu fetih, Filistin'in diğer bölgelerinin fethi için bir başlangıç noktası olmuştur. Daha sonra Rumlar'ın müdahalesiyle yıkılan şehir, Abbâsî Halifesi Mehdî'nin yönetimi altında yeniden inşa edilmiş ve önemli cami ve minarelerle donatılmıştır.

Aşkelon, Suriye ile Mısır arasında önemli bir geçiş noktası olarak ticarette büyük bir rol oynamıştır. Deniz yoluyla ve Gazze sahilinden kolay ulaşılabilir olması, Mısır ile ticaret ilişkilerini güçlendirmiştir. Haçlı Seferleri sırasında, şehir Haçlılar ve Müslümanlar arasında bir sınır şehri olarak kalmıştır. Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin önderliğindeki mücadelede 1187'de Müslümanlar tarafından geri alınmış, ancak 1191'deki Arsûf Savaşı'nda tekrar kaybedilmiştir. Memlük Sultanı I. Baybars, Haçlılar'ın tekrar ele geçirme ihtimaline karşı şehrin yıkılmasını emretmiştir ve bu kararla Aşkelon bir daha iskân edilememiş ve harabe halinde kalmıştır.

Bugün, Askalân'ın bulunduğu bölge, Tel Aşkelon adıyla yeni bir yerleşim merkezi olarak, Filistin'in tarihi dokusunu yansıtan önemli bir şehirdir.