Atılım Üniversitesi tarafından “Cumhuriyet’imizin 100. yılında Türkiye’nin Mali Görünümü” adlı panel gerçekleştirildi.

“Cumhuriyet’imizin 100. yılında Türkiye’nin Mali Görünümü” adlı panel, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinde bulunan Lamia Ergenekon Salonu’nda gerçekleştirildi. Panelde Türkiye’nin mali görünümü hakkında değerlendirmeler yapıldı. Panel öncesinde İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı Prof. Dr. Doğan Cansızlar, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı münasebetiyle bir panel düzenlediklerini hatırlatarak, “Bu panelin konusu Türkiye’nin son yıllarda mali görünümü. Çok gerilere giderek değil de mevcut durumu dikkate alacağız aslında. Burada Orta Vadeli Program, On İkinci Kalkınma Planı ve 2024 bütçesi konularını ele alacağız. Orta Vadeli Program daha önce yayınlandı. Normal koşullarda önce plan yayınlanır, ondan sonra buna paralel Orta Vadeli Program ondan sonra da bütçe rakamları belirlenir. Hazırlıklar herhalde uzun sürdü ki yetişmedi” dedi.

“Enflasyon sorunu, Türkiye’nin en başat sorunu aslında”

Mali görünümle ilgili Türkiye’nin birtakım sorunların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cansızlar, “Bunların en önemlisi enflasyon. Enflasyon sorunu, Türkiye’nin en başat sorunu aslında. Enflasyonla mücadele konusunda son dönemde yeni ekonomi kadrosu heterodoks politikalardan ortodoks politikalara geçişle ilgili bir programı uygulamaya koydular. 2021 yılında geçtiğimiz kur korumalı mevduat, enflasyonun aşırı derece artırılması ve faizlerin düşürülmesi gibi konular artık tamamen tersine döndü şimdi. Bunlar pek olumlu şeyler değil çünkü bütçe üzerine oldukça yüksek yük getiriyorlar. Yeni ekonomi yönetimi politika faizini yüzde 30’lara getirdi. Enflasyonla mücadelede kısa vadede en etkili silah, faiz silahıdır. Bunu da kullanmaya başladılar” diye konuştu.

“OVP ve On İkinci Kalkınma Planı’nı olumlu buluyorum”

OVP ve On İkinci Kalkınma Planı’nın Türkiye için ileriye dönük hedefler olduğunu ifade eden Cansızlar, “Dolayısıyla olumlu buluyorum. Belirsizlikler çok fazla bölgemizdeki gelişmeleri de dikkate aldığımızda aslında bu hedeflerin tutup tutmayacağı konusunda soru işaretleri var ama en azından bir hedef koyuyorsunuz, temkinli bir hedef” ifadesini kullandı.

“İkinci yüzyılda bu ülkenin daha nitelikli katkı vereceğine ve daha teknolojiyle uyumlu katkılar verebileceğini inanıyorum”

Sınav stresine karşı bu noktalara dikkat! Sınav stresine karşı bu noktalara dikkat!

Panelde açılış konuşmasını gerçekleştiren Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, dünyanın hızla değiştiğini belirterek, şunları söyledi:

“Dünyada aslında birçok güçlük ortaya çıkıyor ve bu güçlükler bir belirsizlik içeriyor. Hani pandeminin kendisi aslında bir belirsizlikti, bakıldığım öngörülemeyen bir yapıydı, kavramdı. Bizim aslında bundan sonraki süreçte belirsizlik altında karar vermemiz gerekiyor. Belirsizlik altında karar vermekte en güç şeylerden bir tanesi. Elbette işte bir ülkenin mali ekonomik davranışı sistemi de diğer bütün sistemleri etkilediği için hayati öneme sahip. Ekonomik dengeler, mali yapılar kontrol altında olmadığı noktada diğer birtakım sistemlerde de siz iyileştirme yapamıyorsunuz. Bu oldukça önemli. Bundan sonraki süreçte ikinci yüzyılda daha nitelikli bilgi üreterek, daha iyi başarabiliriz. Ülkemizin bu anlamda ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Nitelikli bilgi üretimine giden noktadaki en önemli unsur da nitelikli insan kaynağı. Bilgiyi üretecek, yayacak olan bileşenler insanlar. Dolayısıyla yetişmiş bir insan kaynağının olması önemli. İkinci yüzyılda bu ülkenin daha nitelikli katkı vereceğine ve daha teknolojiyle uyumlu katkılar verebileceğini inanıyorum, kesinlikle böyle olacak. Daha ileri konumlara taşıyacağız.”

Panelde, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Nevzat Saygılıoğlu ve Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duran Bülbül birer sunum ve konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: iha