Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Ağılcık köyünde 2002 yılında bir vatandaş tarafından yapılan havuz kazı çalışması sırasında dünyada ender bulunan bir heykel grubu bulunmuştu. Apollon, Poseidon, Nike ve tanrıların kutsal hayvanlarından oluşan bronz heykel grubu Müzeye dönüştürülen Arastalı Bedesten'de ziyaretçilerini ağırlıyor

Müze 2012 yılında Arastalı Bedesten'e taşındı

Cumhuriyet Dönemi müzelerinden olan Tokat Müzesi müzecilik faaliyetlerine 1926 yılında Anadolu Selçuklu Dönemi'ne ait bir tıp medresesi olan Gökmedrese binasında başlamıştı. Yıllar içinde eser sayısının artmasıyla 2012 yılında Tokat Müzesi, şehir merkezindeki tarihi Sulusokak’ta bulunan ve bir Osmanlı yapısı olan Arastalı Bedesten'e taşındı.

Azerbaycan'dan Tokat'a uzanan sanat köprüsü Azerbaycan'dan Tokat'a uzanan sanat köprüsü

Burada sergilenen birbirinden değerli eserler arasında dünyada ender bulunan bir heykel grubu da yer alıyor. Apollon, Poseidon, Nike ve tanrıların kutsal hayvanlarından oluşan bronz heykel grubu. Tokat Müzesinde sergilenen bu heykeller Tokat'a gelen yerli ve yabancı turistlerinde gözdesi olarak biliniyor ve ilgi görüyor.

Müzede 1976 yılında Tokat Müze Müdürlüğünce kazıları yapılan ve Tokat tarihi kronolojisinin Geç Kalkolitik Dönem'e (M.Ö.4000-3000) kadar indiğini kanıtlayan Turhal Ulutepe buluntuları ile kronoloji başlamaktadır.

Maşathöyük buluntuları sergileniyor
Teşhirin büyük bir kısmını oluşturan Zile İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 1973-1984 yılları arasında Prof. Dr. Tahsin Özgüç tarafından kazısı yapılan Hititler'e ait idari ve askeri işlerin görüldüğü saraya ait kalıntıların açığa çıkarıldığı Maşathöyük buluntularıyla devam ediyor.

Roma Dönemine ait figürlerin arasında bronz heykel grubu da var
Roma Dönemi'ne ait figürlerin sergilendiği vitrinde yer alan Zile İlçesi Ağılcık Köyü'nde bulunan bronz heykel grubu ünik eserler olarak görülüyor. Teşhirde Roma Dönemi'ne ait takı ve süs eşyaları,ölü gömme geleneğinin göstergesi urneler, pişmiş toprak testiler, ayrıca bir tapınağa ait olabileceği düşünülen pişmiş toprak aplikler, kandiller, cam eserler ve Doğu Roma Dönemi'ne ait haçlar, mühürlerin sergilendiği vitrinler yer alıyor.

Sikke Teşhir alanı da mevcut
Aynı salonda Klasik Dönem'den başlayarak, Zela(Zile), Komana Pontika(Tokat), Cabeira( Niksar) antik kentlerine ait Helenistik, Sebastopolis(Sulusaray), Neocaiser(Niksar), Zela(Zile) antik kentlerinde basılmış Roma Şehir, Roma İmparatorluk,Bizans ve İslami dönemlere ait sikkelerin sergilendiği sikke teşhiri yer almaktadır.

Arastalı Bedesten'in ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Günümüze gelebilen kalıntılardan ve tarihi kaynaklardan XV.-XVI. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. 

Editör: Haber Merkezi