TOKAT SAĞLIK KURULUŞLARINDA "YEMEK" GARABETİ

Tokat’ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı sağlık kurumlarının yenilenen yemek alım ihalesi ile günde 4 çeşit olarak verilen yemek sayısı 3’e düşürüldü, öğle ve akşam aynı yemek verilmesi uygulamasına geçildi.


TOKAT SAĞLIK KURULUŞLARINDA

İl Sağlık Müdürlüğü’nün “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği”nin, 89.  ve 90. Maddelerine dayandırılarak gerçekleştirdiği yeni düzenleme, kurumlarda  12 saat  esasına göre çalışan personel ile hasta ve hasta yakınlarını sıkıntıya soktu.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan  Öz  Sağlık-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Faruk Çevik,  uygulanan ilgili yönetmelik hükümlerinin hem çalışanları  hem de  hastanede yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını mağdur ettiğini belirtti.

Çevik konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

 

 

 

“Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Dr, Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi adına yapılan yemek alım ihalesi sonrası bu kurumlarımızda yeni bir uygulama başlatılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yenilenen ihale ile artık bu sağlık kurumlarında daha önce  4 çeşit  olarak uygulanan yemek çeşitleri  3’e düşürülmüş,  öğlen ve akşam ise  aynı yemeklerin verilmesi kararlaştırılmıştır.

Müdürlüğün, Yataklı Tedavi Kurumları  İşletme Yönetmeliği’ne dayandırmış olduğu  uygulama,  12 saat  esasına  göre görev yapan sağlık çalışanlarının özellikle  pandemi sürecinde yetersiz ve düzensiz beslenmesine neden olmakta,  ayrıca hastanelerde yatarak tedavi gören hasta  ve  refakatçileri de  24 saat  aynı yemeği yemeye  mahkum etmektedir.

Hazırlanan şartnameler ve ilgili yönetmelik maddeleri özellikle Pandemi ortamında sağlık çalışanlarını yetersiz beslenme nedeniyle de savunmasız bırakmaktadır.

Sendika  olarak bu mağduriyetin giderilmesi için konuyu hem Sağlık Bakanlığı nezdinde hem de kurumlar nezdinde takip ediyoruz.  İlgili yönetmeliğin değişmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz”