Kış Tatilinin En Özel Modu: Bungalov Evler Kış Tatilinin En Özel Modu: Bungalov Evler

Resmi Gazete'de yayınlanan Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3,5'e yükseltildi. Ayrıca, tecil faiz oranı yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya çıkarıldı.
Gecikme zammı, amme alacaklarının vaktinde ödenmemesi durumunda uygulanan bir cezaya deniyor. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı yüzde 3,5 olarak uygulanacak. Ayrıca, amme alacaklarında uygulanan yıllık tecil faiz oranı bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi.

Bu düzenleme kapsamında, bugünden önceki tecil taleplerini kapsamayan yeni talepler üzerine tecil yapıldığında yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak. Ancak, bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilen borçlar için eski tecil faiz oranı yüzde 24 olarak devam edecek.

Gecikme zammı ve tecil faizi, 6183 Sayılı Kanun kapsamında Devlete, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ait alacakları içermektedir. Bu kapsamda, devlete ait borçlar, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, harç, resim, ceza tahkik ve takiplerine ait para cezası, muhakeme masrafı, vergi cezası gibi kamu borçlarına uygulanmaktadır.