Türk tarihi, Kazakistan'ın Karaganda şehrinde yapılan çarpıcı bir keşifle yeniden yazılıyor. İskit-Saka kültürüne ve bu kültürün erken dönemine ait olan 3400 yıllık bir piramit bulundu. Yapının içerisinde, hem bir anıt mezar hem de dini törenlerin yapıldığı kutsal bir alan ortaya çıkarıldı.

Bu dört kazı döneminden sonra ulaşılan Karajartas anıt mezarının, Andronovo döneminin son evresine ait ve Kazakistan'da devlet oluşumunun alt evreleri olan Begazı Dandibay döneminden bir hükümdara ait olduğu düşünülüyor. Dr. Aibar Kassenali ve Dr. Serhan Çınar, Milli Müze'den yaptıkları açıklamada buluntuların önemine dikkat çekti.

Zile'de Sezar'ın Hazinesi mi Bulundu? Küpün içinden ney çıktı? Zile'de Sezar'ın Hazinesi mi Bulundu? Küpün içinden ney çıktı?

Dr. Kassenali ve Dr. Çınar, "Yapılan karbon 14 analizleri sonucuna göre, bu piramit yapısı M.Ö. 14 ile 12. yüzyıllar arasına tarihleniyor. Bu bozkır piramidi, Andronovo döneminde Kazak bozkırlarına hükmeden yerel bir hükümdar adına yaptırılmış olabilir. 15 hektarlık bu alanda yer alan merkez, kronolojik olarak, Ön Asya'daki Troya 4, Yunanistan anakarasındaki Erken Miken dönemi ve Mısır'daki Orta Krallık şehir devletlerinin gelişmiş katmanları ile aynı tarihi dönemde varlık göstermiş. Karajartas anıt mezar piramidi sadece bir mezar alanı olmayıp, Andronovo toplulukları için aynı zamanda dini merasimlerin gerçekleştirildiği bir kutsal alan olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Mezar odasında, Andronovo kabile reisine ait bir hükümdarın kafatasına ulaşıldı" dedi.

Mozolelerdeki mezar odasına ulaşılan koridorlar, geleneksel Türk dini inanışının bir tezahürü olarak her zaman güneşin doğduğu yöne doğru açılıyor. Mezar alanlarında görülen geometrik süslemeler ve tamga tipi karakterler, Ortaçağ dönemi Türk kabilelerinin sanatında yer alıyor. Ayrıca, mezarlarda görülen yuvarlak tipli keramik kaplar, Asya Hun döneminden itibaren Türk kabileleri arasında sıklıkla görülen geleneksel dökme kazanların arkaik versiyonlarını oluşturuyor.