Tokat’ın Niksar İlçesi Hüseyingazi köyünde, taş ocağının ÇED muafiyeti ile faaliyet göstermesi tartışma yarattı. Gecen hafta köylülerin daveti üzerine Niksar  Hüseyingazi köyüne giden  TEMA Vakfı Tokat İl Temsilcisi Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuzhan Aydın, söz konusu Taşocağı sorunu ile ilgili görüşlerini açıkladı.
Açıklamasına Mütemmim Cüz terimini açıklayarak başlayan TEMA İl Temsilcisi Oğuzhan Aydın, "Türk Medeni Kanunu’na göre MÜTEMMİM CÜZ : “ bir nesnenin temel ögesi olan, o nesne yok edilmedikçe veya parçalanmadıkça veya niteliği bozulmadıkça ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçalar, o nesnenin bütünleyici, tamamlayıcı parçasıdır. "derken  sözlerine "Açıklamasını yaptığımız bu hukuksal terim yani Mütemmim Cüz karşımıza; tarımsal üretim ile varlığını sürdüren “Niksar İlçesi Hüseyingazi köyünde taşocağının hem de  ÇED MUAFİYETİ ile büyüyerek varlığını sürdürmesine” dayanak olarak çıkmaktadır." diye devam etti. 

Nesli tehlike altında olan ’Arap Tavşanı’ Niğde’de kayda alındı Nesli tehlike altında olan ’Arap Tavşanı’ Niğde’de kayda alındı

TEMA İl Temsilcisi Oğuzhan Aydın, 23.06.1997 tarihli ÇED Yönetmeliği’nin yayımlanma tarihinden önce projesi ve güzergahı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen (Aybastı-Reşadiye) Ayr.-Başçiftlik-Niksar yolu inşaatı için II-A grubu taş ocağı projesinin Hüseyingazi köyünde açıldığını söyledi.

ÇED sürecinden bugüne kadar muaf tutulmuş

Aydın,  başvurusu yukarıda değinilen ÇED Yönetmeliği yayımlanma tarihinden önce yapıldığı için ÇED süreç ve işlemlerinden ilgili bakanlık tarafından o günden bugüne muaf tutulmuş ve tutulmakta olduğunu, bu muafiyete gerekçe olarak ise bu karayolu projesinin ayrılmaz, bütünleyici parçası olarak yani  MÜTEMMİM CÜZ’ü olarak Hüseyingazi Köyü taş ocağı projesinin  gösterildiğini söyledi. 

Toprak, tarım, insan ve yaşam vurgusu

Oğuzhan Aydın, köy için tarımın önemine vurgu yaparak "Karayolu inşaatları için taş ocağının gerekliliği yadsınamaz bir gerçek se bir köy için toprağın, tarımın varlığı da yadsınamaz. Eğer  ayrılmasına olanak olmayan bütünleyici parçadan yani Mütemmim Cüz’den bahsedeceksek bu ilişki; Toprak İle Tarım, Tarım İle İnsan, İnsan ile Yaşam arasında kurulur." dedi. 
Tokat Habertaşocağı3ÇED Muafiyetinin iptali ve ÇED Sürecinin başlatılmasını talep etti
TEMA İl Temsilcisi Aydın açıklamasını şöyle sürdürdü: "Çalışmaya başladığı andan itibaren; toprağın üst katmanını tamamen sıyırarak erozyona açık hale getiren, patlatmalar ile taban suyu besleme yapısını ve var olan taban suyunun akış yönünü değiştiren, yörede heyelan ve çökmelere zemin hazırlayan, yaydığı tozlar ile bitki çiçeklerinin döllenme aşamasını sekteye uğratarak tarımsal verimi düşüren taş ocakları bir köyün MÜTEMMİM CÜZ’ü yani AYRILMASI İMKANSIZ PARÇASI OLAMAZ. Hem de bu köy 2020 yılında dönemin Valisi Sayın Ozan BALCI Bey tarafından 20 bin adet ceviz fidanı dağıtılıp ceviz üretiminde yörenin cazibe merkezi yapılmaya çalışılırken. Yetkililerden; tarımsal üretim ile varlığını sürdüren Hüseyingazi köyü taş ocağının ÇED Muafiyetinin iptali ve Mütemmim Cüz ifadesinin varlığını yeniden gözden geçirmesini ve ÇED sürecini başlatmasını talep ediyoruz. Ve bu haklı talebimizin hukuksal yönden takipçisi olacağımızın da kamuoyu tarafından bilinmesini saygılarımızla sunarız."
,

Muhabir: Mihriban Koçaker