AK Parti Tokat Milletvekili/TBMM Adalet Komisyon Üyesi Mustafa Arslan CHP parti grubu önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz alarak  Genel Kurul'da konuştu. Konuşmasında son haftalarda yaşana AYM ve Yargıtay arasında yaşanan soruna değinen Arslan bu konu üzerine fırtına koparıp "devlet krizi, darbe" gibi ifadelerle kamuoyunu yanlış yönlendirmek doğru olmadığını, 2 yargı kurumu arasındaki görüş farklılığının çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu,İki bin yıllık devlet geleneğine, yüz yıllık cumhuriyet deneyimine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeciler tarafından hazırlanan ve defalarca değişiklik yapılan bir Anayasa'yı hak etmediğini belirtti. Mustafa Arslan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla toplumun tüm kesimlerinin fikri alınarak sivil toplum kuruluşlarının siyasi aktörlerinin uzlaşmasıyla hazırlanacak yeni anayasamızın kişisel hak ve özgürlükler temelinde devletimizin bekasını ve ülkemizin ortak değerlerini gözeteceği ve ülkemize çok şey katacağı açıktır"dedi.

Tokat'ta Korkutan Kaza: Motosikletli Kurye ile Otomobil Çarpıştı Tokat'ta Korkutan Kaza: Motosikletli Kurye ile Otomobil Çarpıştı

ÜLKEMİZ DARBECİLER TARAFINDAN YAPILAN VE DEFALARCA KEZ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYAN ANAYASAYI HAK ETMİYOR
Mustafa Arslan "8 Kasımdan bu yana Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve Anayasa Mahkemesi kararları arasındaki mübayeneti konuşuyoruz. Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu bulunan Can Atalay'ın cezası Yargıtay 3. Ceza dairesi tarafından onanmış, onama kararından sonra Anayasa Mahkemesi 25 Ekim tarihinde hak ihlali kararı vermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi önceki kararında ısrar etmiştir.Değerli milletvekilleri, gelinen noktada Anayasa'mızda görev ve yetkileri açıkça belirli olan 2 yüksek yargı organının Anayasa'yı yorumlama konusundaki görüş farklılığı ortaya çıkmıştır. Yargıtay, Anayasa'nın 14'üncü maddesindeki düzenlemeye aykırı fiillerin dokunulmazlık kapsamında olmadığı yönünde değerlendirme yaparken, Anayasa Mahkemesi 14'üncü maddeyi farklı mütalaa etmiştir. Anayasa Mahkemesi, 83/2 yollamasıyla 14'üncü maddeyi yorumlarken, dokunulmazlık dışında bırakılan suçların yargı organları kararlarıyla anlamlı bir şekilde belirlenemeyeceğini, konusunun belirginliğini ve öngörülebilirliğini sağlayacak bir şekilde yoruma elverişli olmadığını ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi "Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar" ibaresi kapsamında suçları belirleyen bir yasal düzenleme bulunmadığını, ilk derece mahkemelerinin Anayasa maddesini yorumlayarak karar verdiğini ifade etmiştir. Bu iki yorum farkı üzerine fırtına koparıp "devlet krizi, darbe" gibi ifadelerle kamuoyunu yanlış yönlendirmek doğru değildir. CHP Grubunun, yargı kurumlarının görüş farklılığı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini ve darbe imalarını kabul etmemiz mümkün değildir.
2 yargı kurumu arasındaki görüş farklılığının çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Mevzuatın yorumlanmasındaki farklılık mahkeme kararlarına yansımıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, yargı kurumları tarafından verilen kararların tartışılmasından öte, bu kararların verilmesine gerekçe olan kanunların hiçbir duraksamaya meydan vermeden açıkça düzenlenmesidir. Dolayısıyla, bizlere düşen görev yasaları ve Anayasa'yı değerlendirmek, ülkemizin ihtiyacı olan sivil bir anayasayı tartışmak olmalıdır. İki bin yıllık devlet geleneğine, yüz yıllık cumhuriyet deneyimine sahip olan ülkemiz, darbeciler tarafından hazırlanan ve defalarca değişiklik yapılan bir Anayasa'yı hak etmiyor."İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla toplumun tüm kesimlerinin fikri alınarak sivil toplum kuruluşlarının siyasi aktörlerinin uzlaşmasıyla hazırlanacak yeni anayasamızın kişisel hak ve özgürlükler temelinde devletimizin bekasını ve ülkemizin ortak değerlerini gözeteceği ve ülkemize çok şey katacağı açıktır.Bu anlamda toplum sözleşmesi niteliğinde olacak yeni anayasanın yargı kurumları tarafından yapılacak farklı yorumlamaları da ortadan kaldıracağına inanıyorum"ifadelerine yer verdi.