Aşûrâ Günü ve Öncesi Yapılacak İbadetlerin Fazileti
Ali ŞİRİN

Ali ŞİRİN

Aşûrâ Günü ve Öncesi Yapılacak İbadetlerin Fazileti

22 Ekim 2015 - 08:58

           Yarın (23 Ekim 2015 Cuma günü) Muharrem ayının onudur, yani, Âşûrâ günüdür. Onun için daha önce bu sütunda Âşûrâ gününün faziletinden, Âşûrâ günü ve ondan önce yapılması tavsiye edilen ibadet ve vazifelerden, o gün meydana gelen hâdiselerden bahsetmeye çalıştığım yazımı tekrar okuyucularımla paylaşmak istiyorum.


            Muharrem ayı, Peygamber efendimizin, Ramazan ayından sonra, en fazla rağbet ettiği, kendisinde daha fazla ibadetle meşgul olduğu, en faziletli orucun, Ramazan orucundan sonra bu ayda tutulan oruç olduğunu söylediği, bu ayda yapılacak ibadet ve tâatın çok faziletli olduğunu haber verdiği bir aydır.


            Onun için Muharrem ayının ilk on günü iyi değerlendirilmeli, bu on günün her saati, her dakikası, her lahzası ganimet bilinmeli.


Muharrem ayı içerisinde müstesna bir yere sahip olan, kendisinde birçok İlâhî esrarın tecellî ettiği Âşûrâ gününde ise âfâkî ve enfüsî bütün varlığımızla, Hz. Allah'ın zâtına yönelmeli, mâsivâ ile tamamen alâkayı, irtibatı kesmeli, mü'minin Hz. Allah'a en yakın olduğu mahal olan secdeye baş koymalı, Hayatımızda bu güne kadar yaptıklarımızdan nedamet ve pişmanlık içinde, samimî itiraflarla gözyaşı dökmeli, “Havf-ü Recâ” (korku ile ümid) halinde Dâr-ı dergâh-ı Ulûhiyete el açmalı, sinemizi, kırık gönlümüzü Kıble-i Hakîkî'ye dönmeli, Rabbimizin Nâmütenâhî rahmet ve mağfiretinden istifade etmek, bu günün ve gecesinin tarifi mümkün olmayan mânevî atmosferinden feyizyâb olabilmek için gayret göstermeli, çaba sarf etmeliyiz.


            Ben sözü uzatmadan, Muharrem ayında ve Âşûrâ gününde yapılacak ibadetlerle alâkalı olarak bizlere ulaşan Peygamber efendimizin birkaç Hadis-i Şerifini nakletmek istiyorum.


            Hz. Ebu Hüreyre r.a. Peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu işittim diyor:


            “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, (insanların) Muharrem dedikleri Hz. Allah'ın c.c. ayında tutulan oruçtur.”
            Hz. Ali'den r.a. rivayet ediliyor: Hz. Ali'ye bir kişi gelerek;
“Ben, Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutayım, haber verir misin?” dedi. Hz. Ali r.a.;
“Hiçbir kimsenin böyle bir şey sorduğunu işitmedim! Yalnız, Peygamber efendimizin yanında oturuyordum, bir kişi geldi ve:


            “Ya Rasûlellâh! Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutayım, bana haber verirmisin?”dedi. Peygamber efendimiz de:


            “Eğer Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan Muharrem ayında tut! Muharrem, Hz. Allah'ın c.c. ayıdır. Bu ayda bir gün vardır ki, o günde Hz. Allah bir topluluğun tevbesini kabul etmiştir. (Tevbe eden) başkalarının tevbesini de bu günde kabul edecektir!” buyurdu.” dedi


            Hz. İbn-i Abbas'dan r.a. rivayet ediliyor:
            Peygamber efendimiz Medine'ye Hicret edip geldiği zaman, Medine'de Yahudilerin Âşûrâ gününde oruç tuttuklarını gördü. Bu orucun mahiyetini sorunca, Yahudiler:


“Bu gün Hz. Allah'ın, Hz. Musâ'yı a.s. ve kavmini (Firavundan) kurtardığı, Firavun ve kavmini suda boğduğu, buna şükretmek için de Hz. Musâ'nın oruç tuttuğu bir gündür! Biz de bundan dolayı oruç tutuyoruz!” dediler. Bunun üzerine Peygamber efendimiz:


            “Biz Musâ'ya sizden daha lâyık ve yakınız!” buyurdu ve Âşûrâ gününde kendisi oruç tuttu, eshabının oruç tutmasını da emretti.


            Hz. İbn-i Abbas'ın r.a. rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif'te Peygamber efendimiz:
            “Âşûrâ gününde oruç tutun! Yahudilere muhalif olmak (Onların yaptıklarını yapmamak) için, Âşûrâ günüyle beraber, ondan bir gün önce, bir gün sonra da oruçlu olun!” buyurmuştur.


            Muharrem ayının ilk on gününde oruçlu olmalı, on gün oruç tutamayanlar, Âşûrâ gününün manevî füyûzât ve berekâtından istifade etmek için, bu ayın 8,  9 ve 10ncu günleri oruç tutmalı, hiç değilse 9, 10 veya 10 ve 11nci günleri oruçlu geçirmeye çalışmalı, Peygamber efendimizin bu günlerde oruç tutma sünnetini yerine getirmeye gayret etmelidir.


            Hz. Ebu Katâde'den r.a. rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûl-i Ekrem efendimiz:
            “Âşûrâ gününde tutulan oruç, geçen senenin günahlarına keffaret olur!” buyurmuştur.
Hz. Cündüb'ün r.a. rivayet ettiği bir Hadis-i Şerif'te ise şöyle buyurulmuştur:


“Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gecenin karanlığında kılınan namazdır! Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç da, Hz. Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur!”


            Muharrem ayının 9ncu ve 10ncu geceleri birer tesbih namazı kılınmalıdır.


Yine bu gecelerde, teheccüd vaktinde, Allah rızası için 4 rek'at namaz kılınır; Her rekâtte, Fatiha'dan sonra 50 İhlâs-ı Şerif okunur.


            Yazımı, Peygamber efendimizin bir Hadis-i Şerifi ile noktalamak istiyorum;


            “Âşûrâ gününün faziletinden istifade etmeye bakın! Muhakkak Âşûrâ günü, günlerin içinden Hz. Allah'ın seçtiği mübarek bir gündür! Kim Âşûrâ gününde oruç tutarsa, Hz. Allah c.c. o kimseye, kendi katında ayrı bir makam ve kıymeti olan Melekler, Peygamberler, Şehitler ve Salihlerin tamamının ibadetinden nasiplendirir!”

Son Yazılar