Muharrem ayına girerken…
Ali ŞİRİN

Ali ŞİRİN

Muharrem ayına girerken…

01 Ekim 2016 - 09:30

            Yarın, yani 02.10.2016 Pazar, Hicrî 1438 nci senenin birinci günüdür. Bu gece, yeni bir seneye girmiş olacağız. Geçmiş senenin hakkımızda hayırla neticelenmesi, gelecek senenin hayırla başlaması için bu günlerde Hz. Allah'ın katında makbul olacak bir kısım ibadet ve zikirle meşgul olmamız faydamıza olacaktır.
            Yazımı fazla uzatmadan, "bu gece ve Muharrem ayının ilk günlerinde neler yapabilirim?" diyen ve Hz. Allah'ın rızâsını kazanarak, manevî mertebelere kavuşmak isteyen kardeşlerimize, Peygamber efendimizin Hadîs-i şerifleri ve Peygamber vârisi âlimlerin sözlerinden bu günlerde yapılması tavsiye edilen ibadetleri, "Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen Dua ve İbadetler" risalesinden olduğu gibi aktarıyor, geçen ve gelecek yılların fert, âile ve millet olarak hepimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
Muharrem ayında yapılması tavsiye edilen ibadetler:
            Muharrem ayı, hicrî-kamerî senenin birinci ayıdır.
Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar çok istiğfar etmelidir.
           Bu ayın ilk gecesi (yani zilhiccenin son gününü, muharremin ilk gününe bağlayan gece) akşam ile yatsı arasında Allah rızâsı için 2 rek'at namaz kılınır.
Namaza şu niyetle başlanır: "Yâ Rabbî, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübârek kılman; afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eylemen; dünyevî ve uhrevî saâdetlere nâil eylemen için, Allâhü Ekber."
 Her iki rek'atte 7 Fâtiha-i şerîfe, 7 Âyetü'l-Kürsî, 7 İhlâs-ı şerif okunur. Namazdan sonra:
 11 defa: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemût. Biyedihi'l-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr.", 11 İstiğfâr-ı şerif, 11 Salavât-ı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için Hz. Allah'a ilticâ edilir.
 Muharremin birinci gecesi ayrıca şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır.
"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhine, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr olacak amellerden muhâfaza buyur. Rıza-i şerifin için Allahu ekber."
 Tesbih namazında şunlar okunur:
 1. Rek'atte: 1 Fâtiha, 1 Âyetü'l-Kürsî,
 2. Rek'atte: 1 Fâtiha, 1 Âmene'r-Resûlü… (Âl-i İmrân'ın sûresinin ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)
 3. Rek'atte: 1 Fâtiha, 1 Hüvallâhüllezî…
 4. Rek'atte: 1 Fâtiha, 1 İhlâs-ı şerîf.
  Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerîfe getirilir ve arkasından dua yapılır.
 MUHARREM AYININ BİRİNCİ GÜNÜ :
Muharremin birinci gününde, her birinde Besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerif okuyanları, Cenâb-ı Hakk -çeşitli vesileler halk ederek- lûtfiyle, keremiyle huzuruna bu âlemden kul borcu ile götürmeyecektir.
 Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak ve 10. gün âşûre pişirmek faziletli ibâdetlerdendir. Bunu yerine getirenlerin, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizle cennete girecekleri ümit edilir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günleri oruç tutmalıdırlar. Rasûlüllah Efendimiz 9. günü seferde bulunuyorlardı; o bakımdan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve "Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız" buyurmuşlardır.
Bu ay içinde; perşembe, cuma, cumartesi günleri peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.
MUHARREM'İN BİRİ İLE ONU ARASINDA KILINACAK NAMAZ:
Muharrem ayının biri ile onu arasında bir defa olmak üzere, 2 rek'atte bir selâm vererek 6 rek'at namaz kılınır. Bu namaz akşamla yatsı arasında kılınabileceği gibi, bu vakitte kılınamadığı takdirde yatsıdan sonra da kılınabilir. Namaza şöyle niyet edilir.
  "Niyet eyledim Yâ Rabbî, senin rızâ-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise, bu hakkın ödenmesi için, Allâhü Ekber…"
 1. Rek'atte: 1 Fâtiha, 1 Âyetü'l-Kürsî, 11 İhlâs-ı şerif.
 2. Rek'atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs-ı şerif.
 3. Rek'atte: 1 Fâtiha, 1 el-Hâkümü't-tekâsür, 11 İhlâs-ı şerif.
 4. Rek'atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs-ı şerif.
             5. Rek'atte: 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn, 11 İhlâs–ı şerif.
 6. Rek'atte: 1 Fâtiha, 10 İhlâs-ı şerif okunur.
 Namazdan sonra duâ edilir. (*)
 (*) Mübarek Gün ve Gecelerde Yapılması Tavsiye Edilen DUA ve İBADETLER, Fazilet Neşriyat, s. 6-11.
Önemli Not:
Namaz kılıp, İhlâs-ı Şerif okuyarak kul borcu ödenmiş olmaz. Burası iyi anlaşılmalıdır. Hz. Allah, bu maksatla İhlâs-ı Şerif okuyan ve namaz kılan kulunun, (okuduğu İhlâs-ı şerifler ve kıldığı namazlar hürmetine) üzerinde bulunan kul borcunu ödeyebilmesi için, (murat eder, dilerse,) çeşitli vesileler ve sebepler vücuda getirir, halk eder. Hz. Allah'ın lütfu ve ihsanı sayesinde, borçlu olan kimse, borcunu ödeyebilecek imkânlara kavuşur.

Son Yazılar