Bozkurt işareti, bozkurt selâmı veya bozkurt hareketi, Türk milliyetçiliğini ve Türkçülüğü sembolize eden bir el işaretidir. Mitolojik anlam taşıyan bu sembol Türk milliyetçileri ve milliyetçi gruplar tarafından kullanılır.

Tokat Haberkurt1

Bozkurt işaretinin Türk halkları arasında İslam öncesine uzanan köklerinin olduğu tahmin edilmektedir. Türk mitolojisindeki bozkurt ile sembolize edilen hihâyeden kaynaklanır, Budist ve Tengricilik kültürlerinde Türk halklarına atfedilmiş bir hayvandır. Tarihsel araştırmalar bu işaretin batıya göç eden Hunlar, Kıpçaklar ve Peçenekler gibi çeşitli Türk halkları tarafından soylarını ifade etmek için kullanıldığını göstermektedir. Bu sembol, 10. yüzyıl İranlı şairi Firdevsî'nin bozkurt işareti yapan Türk kadınlarının minyatürlerini içeren Şehnâme'sinde de bulunmaktadır. Çin'de 6. yüzyıldan kalma bir heykelde resmedilen ve Türk olduğu tahmin edilen askerin eliyle bozkurt işaretine benzer bir hareket yaptığı görülmektedir. Bir mağarada bulunmuş olup İslam öncesi Göktürkler dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir.
Tokat Haberkurt2Türk mitolojisinde kurt
Türk mitolojisinde dişi kurt Asena, tüm Türk ve Moğol boylarının ortak köken hikâyesinin bir parçasıdır. Göktürklerin mavi bayrağında kurt bulunmaktadır. Savaşı, mücadele ruhunu, özgürlüğü, hızı ve doğayı temsil eder. İnanışlarına göre Türk milletinin başına bir şey geldiğinde, tehlike anında Kurt ortaya çıkar ve onlara yolu gösterir. Çadırların önüne kızıl kurt başlı direkler koyulurdu. Savaşçı ruhları kurt şeklini aldı. 6. yüzyıldan kalma taş anıtta, kurdu emziren bir çocuk tasvir ediliyor. Türk halk kültüründe cebinizde kurt dişi taşımanın nazardan koruduğuna inanılır. Yakut belgelerinde kurtlarının adı Bosko'dur. Kırgızlara göre kırda yürürken kurt görmek güzeldir. Rüyada kurt görmek de iyiye işarettir. Hamile kadını nazardan korumak için yastığın altına kurt dişleri veya deri konur. Bir koyun sürüsüne dalmak ya da bir ahıra girmek kurt için bir nimet sayılıyordu. Başkurt rivayetlerine göre kurt atalarının önüne düşüp onlara yolu göstermiş. Bu yüzden onlara "lider kurt" anlamına gelen Başkurtlar deniyordu
Türkiye'de bu işaret, genellikle MHP'yle ve Ülkü Ocakları'yla özdeşleştirilse de farklı görüşlerden başka Türk siyasetçiler tarafından da kullanılmıştır.
Alman Basinindan Skandal Merih Demiral Iddiasi 17489746 7660 AmpMaçtaki bozkurt işareti futbolcuyu UEFA gündemine taşıdı
Türkiye millî futbol takımı oyuncusu Merih Demiral, 2 Temmuz'da 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Avusturya'ya karşı oynanan bir maçta attığı ikinci golden sonraki sevincini bozkurt işareti yaparak gösterdi. Bu durum, UEFA'nın siyasi simge yasağından dolayı hakkında UEFA tarafından bir soruşturma açılmasına neden oldu ve bu durum Türkiye'de yoğun bir biçimde eleştirildi.

Avusturya bozkurt işaretini 2019'da, Fransa da 2020'de yasakladı.

Yeşil mercimek üretiminde birinci sırada bulunan Yozgat'ta ekim alanı da arttı Yeşil mercimek üretiminde birinci sırada bulunan Yozgat'ta ekim alanı da arttı

Muhabir: Mihriban Koçaker