Günümüzde küresel iklim krizi, dünyanın karşı karşıya kaldığı en acil sorunların başında gelmektedir. Bu krizin bir parçası olarak görülen dijital atıkların oluşturduğu çevresel tahribat, toplumların dikkatini çekmekte ve çözüm arayışlarını hızlandırmaktadır. Bu bağlamda, Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ASEM) liderliğinde yürütülen bir Erasmus projesi, dijital atıklar konusunda farkındalık yaratmayı ve bu atıkların çevresel etkilerini azaltma yollarını araştırmayı amaçlamaktadır.

Dijital Atıkların Çevresel Etkisi

ABD örneğinde görüldüğü üzere, bir yıl boyunca kullanılan internetin yol açtığı çevresel tahribatın giderilmesi için yılda 230 milyon ağaç dikilmesi gerekmektedir. Bu durum, dijital atıkların ve dijital israfın çevreye olan olumsuz etkilerini gözler önüne sermekte, bu soruna karşı toplumsal bir farkındalık oluşturmanın önemini vurgulamaktadır.

Uluslararası İşbirliği ile Farkındalık Yaratma

Türkiye Ulusal Ajansı ve Erasmus+ programının desteklediği bu proje, Türkiye'den Mardin Artuklu Üniversitesi ve İdareci Bürokratlar Birliği Derneği ile birlikte Fransa, Portekiz ve Romanya'dan çeşitli sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Projede, dijital atıklar ve bunların çevreye etkileri hakkında toplumları bilgilendirmek ve dijital israf davranışları ile ekoloji arasındaki bağı keşfetmek amaçlanmaktadır.

NEVÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Kayaşehir’i gezdi NEVÜ Turizm Fakültesi öğrencileri Kayaşehir’i gezdi

Eğitim ve Teknoloji İle Farkındalık

Proje kapsamında, Türkiye, Portekiz, Lübnan, Fransa ve Romanya'da gençler arasında öğrenme etkinlikleri düzenlenmiş, 5 dilde dijital israfı anlatan kitaplar, kısa bilgilendirme videoları ve mobil uygulamalar geliştirilmiştir. Mobil uygulama aracılığıyla, dijital istifçiliğin önüne geçilerek doğa ve iklim üzerindeki olumlu etkiler gözler önüne serilmektedir.

 

 

Muhabir: Burhan Arar