Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, yerel seçimler öncesi Tokat'ta basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda, partinin yerel seçimlere 81 ilde aday gösterme kararlılığı ve Türkiye'nin mevcut politik, ekonomik sorunlarına dair çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Yerel Seçimlere Katılım ve Siyasi Duruş

Millet Partisi'nin, yerel seçimlere her ilde aday gösterme stratejisi, partinin siyasi alandaki güçlü yapısını ve köklü geçmişini vurguluyor. Genel Başkan Nacar, mevcut seçim mevzuatının 12 Eylül askeri darbesinin bir kalıntısı olduğunu, seçimlerin eşit ve adil olmadığını dile getirdi.

Cuma Nacar'ın Vurguladığı Ana Temalar

Seçim Mevzuatı ve Adaletsizlik: "Bu seçim mevzuatıyla, eşit olmayan bir yarışın içine giriyoruz. Maalesef, bu seçimler ne eşit ne de adil. Seçimlerin adil olmadığı bir ortamda, ne yazık ki, seçime katılımın demokratik olmadığını görüyoruz."
Ekonomik Sorunlar ve Doğal Kaynakların Yönetimi: "Türkiye'nin madenleri, doğal kaynakları yabancı sermayeye peşkeş çekiliyor. Ekonomimiz ciddi sorunlarla karşı karşıya. Vatandaşlarımızın yaşam standartları düşüyor, adaletsizlikler artıyor."
Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm: "Rant belediyeciliğinden uzak, vatandaşın ihtiyaçlarına odaklanan, yeşil ve çağdaş bir kent yönetimini savunuyoruz. Deprem riski, kentsel dönüşüm ve adaletli yönetim önemli konularımız arasında."


Seçimlerin Eşitliği ve Adilliği Üzerine Eleştiriler

Nacar, seçimlerdeki adaletsizliklere ve siyasi iktidarın devlet imkanlarını kullanarak avantaj sağlama çabalarına dikkat çekti. "Siyasi iktidar ve bazı partiler, devletin imkanlarını kullanarak seçimlerde avantaj sağlıyor. Bu durum seçimlerin adil olmadığının açık bir göstergesidir."

CHP’den yurt dışında örgütlenme atağı: Paris Birliği kuruldu! CHP’den yurt dışında örgütlenme atağı: Paris Birliği kuruldu!

Türkiye'nin Yönetim ve Ekonomik Sorunları

Genel Başkan, Türkiye'nin madenlerinin yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi, ekonomik sorunlar ve vatandaşların düşük yaşam standartlarına işaret ederek, yönetimin bu konularda yetersiz kaldığını eleştirdi. "Ekonomik olarak ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızın yaşam standartları düşüyor, adaletsizlikler artıyor."

Millet Partisi'nin Yerel Seçimlerdeki Vurgusu ve Projeleri

Partinin yerel seçimlerdeki ana sloganı "Rant belediyeciliği değil, yeşil, çağdaş, kent belediyeciliği" olarak belirlendi. Nacar, "Belediyecilik, vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanmalı, deprem riski, kentsel dönüşüm ve adaletli yönetim gibi konulara öncelik verilmelidir," dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Eleştirileri

Millet Partisi, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik olmadığını ve anayasal değişikliklerin gerekli olduğunu vurguladı. Nacar, "Mevcut sistem demokratik değil. Yargının ve yasamanın yürütme tarafından etkilenmesi yanlıştır," ifadelerini kullandı.

  

Editör: Haber Merkezi