Köşe yazarımız Ercan Durna'nın, Turhal Belediye Başkan adayı M. Erdem Ural ile gerçekleştirdiği özel söyleşi, Ural'ın Turhal için vizyonunu ve yenilikçi projelerini mercek altına alıyor. 1981 Turhal doğumlu olan ve iş hayatında önemli başarılar elde eden Ural, şimdi kenti için büyük hayalleri gerçekleştirmeye aday.

 Erdem Ural kimdir? Sizin ağzınızdan duyabilir miyiz?

Erdem Ural: Ben Erdem Ural… 1981 Yılında Turhal’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi memleketim Turhal’da tamamladım. 2004 yılında Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi’ni bitirdim. Aynı yıl devralmış olduğum aile şirketimizin başında memleketime hizmet etmeye devam ederken, daha iyi bir Turhal için yola çıktım. Çözüm bulunmayan sorunları çözüme kavuşturmak için Turhal Belediye Başkanlığı’na adayım.

Turhal ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Erdem Ural: Turhal, Osmanlı idari yapısında üç yüz haneli bir bucak merkezi iken 1892 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Milli Mücadelenin en önemli adımı olan Samsun’dan Havza ve Amasya’ya oradan da Sivas’a geçen Mustafa Kemal Paşa’nın güzergâhında Turhal da yer almaktadır. Turhal Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusuyla küçük bir bucak iken; 1934 yılında Şeker Fabrikası’nın açılmasıyla, ekonomik ve sosyal açıdan hızla gelişmeye başlamıştır. Şehir, 1 Eylül 1944 tarihinde ilçe statüsü kazanmıştır.

İlçede tarımın önemi büyük; İlçe yüzölçümünün %38,4’ünü tarım arazileri oluşturmaktadır.  Sulanan tarım arazilerinin %12,2’si burada bulunuyor. Ancak, genç nüfusun göç etmesi ve istihdam alanlarının yetersiz olması sorunları var. Bu noktada tarım ve gıda sanayinin geliştirilmesine odaklanmayı planlıyoruz.

Turhallı vatandaşlar nasıl bir belediye başkanı bekliyor?

Erdem Ural: Belediye başkan adayının kişisel özellikleri ve toplumsal aidiyeti, seçmenin tercihini etkiler. Halkın ihtiyaçlarını fark eden, yerel yönetimleri demokrasinin temel müesseseleri olarak gören bir yaklaşımla, Turhal’ın sorunlarını çözmek için aday oldum. Herkese eşit hizmet sunacak, sorunları çözecek ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğim.

Belediye başkan adayının sahip olduğu kişisel özellikler ve toplumsal aidiyetler seçmenin tercihinde etkilidir. Halkın ihtiyaçlarını fark eden ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik faaliyetleri yürüten yerel yönetimler demokrasinin yaşamımıza girmesini sağlayan temel müesseselerdir. Bu doğrultuda: Belediye faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verebilir, Turhallı ile etkili iletişim kurabilen, sorunları daha iyi anlayan ve çözüm süreçlerine açık bir belediye başkanı olacağım. Ayrıca, İyi bir belediye başkanı toplumun ihtiyaçlarını anlayan ve bu ihtiyaçlara yönelik politikalar geliştirir. Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm üretme konusunda aktif bir belediye başkanlığı sözü veriyorum. İyi bir belediye başkanı halkın fikirlerini dinler ve karar alırken toplumun katılımını teşvik eder. Demokratik süreçlere ve çeşitli paydaşlara saygı gösterir. Turhallı, başkanlık görevini bize layık görürse: Adalet ve eşitlik ilkesine dayalı politikalar geliştiren ve toplumun her kesimine adil hizmet sunan bir belediye başkanına sahip olacak. Turhal’ı yönetmeye talip olarak biz, çevre konularına duyarlı olacağız ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine önem vereceğiz. Teknolojiyi de etkili bir şekilde kullanarak hizmet kalitesi artmış bir şehir yönetimini vaat ediyoruz.

Turhal ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Erdem Ural: Bugün ilçede genç nüfusun büyükşehirlere göç etmesi, istihdam alanlarının yetersiz olması sorunları var. Gelişme potansiyeli olan sektörleri, özellikle tarım ve gıda sanayini destekleyerek istihdamı artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, ilçede sportif altyapı eksikliği bulunuyor. Spor kulüplerini destekleyerek, gençlerin sporla buluşmasını sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz. İlçede acilen çözülmesi gereken sorunları; işsizlik, gelir yetersizliği, göç ve mesleki eğitim olarak görmekteyiz.  İlçede sosyal açıdan önemli sorun alanları göç, çocuk-gençlere yönelik hizmetler ve kadınların sosyal hayata katılımı konularında eksiklikler bulunmaktadır. Bu konuda çalışmalar yapacağız.

"Sakarya'nın yararına atılacak her adımın arkasındayız" "Sakarya'nın yararına atılacak her adımın arkasındayız"

Turhal’da faaliyet gösteren STK'lar zayıf ağ ilişkilerine sahip olduklarından dolayı faaliyetlerinde problemler yaşadıklarını görüyoruz ve bu konularda çalışmalar yapacağız.Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden tüm Turhal halkını kucaklayacağız ve harcadığımız her kuruşun hesabını vererek hizmet üreteceğiz.  Belediye personelimiz; ayrımcılığa uğramayacaklar, özlük hakları korunacak, görevlerini sürdürecekler, kimsenin işiyle aşıyla uğraşmayacağız.Önceki dönemde başlatılmış proje ve faaliyetler, kamu yararına aykırı olmamak şartıyla devam ettirilecek.Harcamalar, yatırımlar mali disiplin içerisinde, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılacak. Bütçe harcamalarıyla ilgili olarak belirli aralıklarla ilçe sakinleri ve kamuoyu mutlaka bilgilendirilecek.Hizmet üretirken kimseyi ötekileştirmeden Turhal halkına hizmet götüreceğiz.

Sizin nasıl bir belediye başkanlık tarzınız olacak?

Erdem Ural: Öncelikle partimizin benimsediği demokratik liderlik tarzını benimseyeceğim. Yönetimde insan ilişkilerine önem verecek, astlarımla işbirliği içinde olacağım. Liyakate dayalı atamalar yaparak, çalışanların katılımını teşvik edeceğim. Çalışanlarımızın kararlara katılması ve desteklemesi, hizmet verimliliğini artıracak. Ayrıca uzun vadeli planlamayı ve stratejik düşünceyi benimseyerek, Belediyenin geleceğini inşa etmek için etkili stratejiler geliştireceğiz.

Son olarak vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?

Erdem Ural: Eğer vatandaşlarımız bize bu görevi layık görür ve yetkiyi verirse, geçmişin erdemiyle günümüzün evrensel değerlerini sentezleyerek, insan merkezli bir Turhal inşa edeceğimize inanıyorum. Herkesi kucaklayacak, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla çalışacak ve yapılan her harcamanın hesabını vereceğiz. Turhal’da daha iyi bir gelecek için birlikte çalışacağız.

Editör: Haber Merkezi