Tokat'ta tarihi Ali Paşa Camisinin avlusunda bulunan ve inşası 14. yüzyıla dayanan kitabesiz türbe Bulgaç Hatun Türbesi olarak bilinse de türbenin kime ait olduğu bilinmiyor

Bulgaç, Bibi, Dudu Hatun gibi isimlerle biliniyor
900 adımda 900 yıllık tarihe adım atabileceğiniz tarih kenti Tokat'ın merkezinde geçmişten günümüze ulaşan Ali Paşa Caminin avlusunun güneydoğu köşesinde yer alan türbe, Bulgaç Hatun ya da Burgaç Hatun isimleri yanında Bibi Hatun, Dudu Hatun gibi isimlerle de biliniyor.

Tokat'taki bu şadırvan özelliğiyle tek! Tokat'taki bu şadırvan özelliğiyle tek!

Kitabesi bulunmuyor
Ancak kitabesi olmayan yapının, yapım tarihi ve kime ait olduğu kesinlik kazanamamış. Bazı araştırmacılarca türbenin mimari ve süsleme özelliklerine göre 13'üncü yüzyıla, kimi araştırmacılarca da taş-tuğla almaşık inşa tekniğiyle 14'üncü yüzyıla tarihlenmektedir.

Yapı Anadolu'da tek örnek
Altıgen gövdeli türbe, pandantif geçişli kubbeyle örtülmüştür. Türbenin kuzeyde bir kapısı yer almaktadır. Ancak, yapı bugün toprak seviyesi altında kaldığından, içeriye kuzey cephedeki pencereden girilebilmektedir. Üçgen alınlıklı yüzeyleriyle kademeli bir cephe düzenlemesi gösteren yapının her cephesinde sağır kemerler içerisinde pencere yer almaktadır. Yapı, üçgen alınlıklı düzenlemesiyle Anadolu'da tek örnek kabul edilmektedir.

Türbenin yapımı hakkında
Türbenin tamamı kaba yonu taş ve tuğla kullanılarak almaşık teknikte inşa edilmiştir. Pandantifler, kemerler ve üçgen alınlıklarda tuğla malzeme kullanılmıştır. Cephelerde kemerlerin alt ve üst bölümlerinde bezeme öğesi olarak süs çömlekleri yer almaktadır.

Editör: Haber Merkezi