9. Yargı Paketi'nde Nihai Aşamaya Gelindi: İşte Yeni Düzenlemeler! 9. Yargı Paketi'nde Nihai Aşamaya Gelindi: İşte Yeni Düzenlemeler!

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Tokat'ta meydana gelen depremlere yönelik endişelerini dile getirdi ve acil deprem eylem planının önemini vurguladı. Tokat ilinin depreme karşı hassas olduğunu belirten Bulut, bina stokunun yenilenmesi gerektiğini söyledi ve "Depremlerde çok can verdik. Tedbir almalıyız" dedi.

Yücel Bulut, konuşmasında Tokat Sulusaray'da meydana gelen ve merkez üssü Buğdaylı köyü olan depremden bahsetti. Depremin ardından 171 evin hasar gördüğünü belirten Bulut, "Devletimiz, hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak, zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu," dedi.

Bulut, depremlere karşı alınacak önlemlerle ilgili konuşmasında, "Tokat’ta acil bir deprem eylem planı hazırlanmalı. Bina stokunu yenilemek için gereken adımlar hızla atılmalı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Tokat'taki bina stokunun yenilenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "İleride yaşanabilecek felaketleri önlemek için şimdiden önlem almazsak, daha büyük kayıplar yaşayabiliriz," şeklinde uyardı.

Deprem riski ve bina güvenliği konusunda alınacak önlemler için kamu ve özel sektörün iş birliği yapması gerektiğini belirten Yücel Bulut, "Deprem konusunda daha bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız. Bu tür doğal afetlerde kayıpları en aza indirmek için toplumun her kesimi sorumluluk almalı," diye ekledi.

Depremlerde Çok Can Verdik

“Her ne kadar bir can kaybı yaşamamış olsak da tabii ki bu deprem de başka bir farkındalığı bir kere daha ortaya çıkardı.” diyen MHP’li Bulut, “Toplumumuzda, vatandaşlarımızda haklı bir tedirginlik hâlen yaşanıyor ve hissediliyor çünkü Tokat önemli bir fay hattı üzerinde bulunan bir şehir. 1939 ve 1942 depremlerinde çok ağır bir süreç geçirdi, onlarca can kaybıyla karşı karşıya kaldık; Erbaa ilçemiz bütünüyle haritadan silindi ve yeniden inşa edilmek durumunda kaldı. Yine, 39 ve 42 depremlerinde merkezde de birçok kamu binamız, özel mülklerimiz de yıkıldı ve can kayıpları yaşanmıştı.” ifadelerini kullandı. Bulut konuşmasını şöyle sürdürdü:

Yapı Stokunu Yenilememiz Gerekiyor

“Böyle bir hafızası olan bir kent için 5,6 şiddetinde gerçekleşen bu deprem de ister istemez haklı bir tedirginliği beraberinde getirdi. Bu vesileyle Gazi Meclisimize şunu ifade etmek istiyorum: Tokat yani fay hatları için çok kritik bir noktada, lokasyonda bulunan bu kentin yapı stoku maalesef ki yıllara sarih bir ihmalin neticesi olarak bugün yüzde 65-70 oranında 1999 öncesinde yapılmış konutlardan oluşuyor ve dolayısıyla da yapı stokumuzun da çok önemli bir kısmının çok ivedi bir şekilde bir kentsel dönüşüm vasıtasıyla elden geçirilmesi gerekiyor. 

Yücel Bulut Meclis Deprem1 Tokathaber

Merkezi Hükümetin Desteği Gerekiyor

Tabii, kentsel dönüşüm mevzuatımız bugün sahadaki pratikle maalesef her yönüyle uyuşan ve örtüşen bir mevzuat değil. Dolayısıyla da kentsel dönüşümü hızlı, seri ve mümkün hâle getirebilecek Türkiye’nin de bir mevzuat değişikliğine ihtiyacı olduğu hemen her kesim tarafından dile getiriliyor. Yine, yaklaşık yüzde 65’i, 70’i acil ve ivedi bir şekilde kentsel dönüşüme girmesi gereken bir kentin milletvekili olarak şunu ifade etmek istiyorum: Kentsel dönüşüm mevzuatı bu konuda acil ve ivedi çözümler getirmekten oldukça uzak olduğu gibi maalesef ki sadece yerel yönetimlerin imkânıyla yani belediyelerin imkânıyla da şehirde gerekli ve yeterli kentsel dönüşümü gerçekleştirmek mümkün değil. Hâl böyle olunca, muhakkak merkezî Hükûmetin desteği gerekiyor. Bu desteği de ben sonuna kadar alacağımız düşüncesindeyim ve inancındayım ama şu anda Tokat ve ilçelerindeki temel gündem, bu kentsel dönüşüm ve bir an önce hayata geçirilmesi lazım.”

Kamulaştırma Yapmak Durumundayız

Bulut konuşmasını, “Bir başka noktası da -bu deprem vasıtasıyla ortaya çıkan bir hakikat ve acil çözüm aranması gerekiyor- şu: Birinci derece deprem kuşağında kurulmuş olan bu kentin acilen bir AFAD lojistik merkezine ihtiyacı var. Bu konuda da yeni havalimanının açılmasıyla daha evvel kullanıma kapatılmış olan eski havalimanımızın bütün hangarlarıyla beraber AFAD lojistik merkezi hâline getirilmesi temel bir çözüm olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki günlerde biz de yine devletimizin diğer yetkilileriyle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte bu AFAD lojistik merkezinin kurulması için gayret göstereceğiz. Temel sorunlardan bir tanesi: Depremin merkez üssü olan Sulusaray’da antik kent Sebastapolis’in kazı çalışmaları nedeniyle yaklaşık otuz-otuz beş yıldır kamulaştırma şerhi konulan, sit alanı ilan edilen ve bu yüzden çivi dahi çakılamayan evlerimizde insanlarımız hâlâ ikamet etmek mecburiyetindeler. Dolayısıyla, ivedi bir şekilde Sulusaray bölgesinde bu konutların kamulaştırma işlemlerinin, varsa pürüzlerinin ortadan kaldırılması, antik kente ilişkin kazı çalışmalarına yönelik bir finansman kaleminin oluşturulması, ilçemizin taşınacak bölgelerinin de bir an önce taşınarak vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin daha sağlam, yaşanabilir konutlara istihdam edilmeleri, bu konutlara kavuşturulmaları kaçınılmaz bir görev olarak üzerimizde duruyor.

Eylem Planı Gerekli

İnşallah, oluşan bu farkındalıkla beraber, can kaybı yaşanmamış bu farkındalıkla beraber şehrimizi ve kentimizi depreme hazırlıklı bir hâle getirmek için belediye başkanlarımızla ve merkezî Hükûmetimizle birlikte önümüzdeki günlerde esaslı bir çalışma ve eylem planını da harekete geçirecek bulunuyoruz. Bu vesileyle, bütün hemşehrilerimize bir kere daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah beterinden saklasın diyor, Gazi Meclise teşekkür ediyorum.” diyerek tamamladı.

Muhabir: Mihriban Koçaker