Muharrem Ayı, İslam inancında büyük bir manevi öneme sahiptir. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, hem inananlar için bir şefaat kapısı hem de ariflerin kelam aldığı kutsal bir zamandır. Bu ay, Hz. Muhammed tarafından "Şehrullahi’l-Muharrem" yani Allah'ın ayı olarak nitelendirilmiştir.

Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayı
Muharrem Ayı, Hicri yılbaşının başlangıcıdır ve İslam öncesi dönemlerde de kutsal kabul edilerek oruç tutulmuştur. Peygamberlerin birçok mucizesi bu ayda gerçekleşmiş ve özellikle Aşure Günü olarak bilinen 10. günü büyük bir önem taşımaktadır. Aşure Günü, Allah katında özel bir yer tutar ve on peygambere verilen mucizelerin bu günde gerçekleştiğine inanılır.

Aşure Gününün Mucizeleri
Aşure Günü, peygamberler için birçok mucizenin yaşandığı bir gündür:

Hz. Âdem’in tevbesi kabul edilmiştir.
Hz. Nuh’un gemisi demirlemiştir.
Hz. Yunus, balığın karnından kurtulmuştur.
Hz. Musa, Kızıldeniz’i yararak Firavun ve ordusunu sulara gömmüştür.
Hz. İsa doğmuş ve göğe yükseltilmiştir.
Hz. Eyyûb hastalığından şifaya kavuşmuştur.
Hz. Yusuf kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarılmıştır.
Hz. Yakub’un gözleri, oğluna duyduğu hasretle kapanmışken, yeniden görmeye başlamıştır.
Hz. Davud’un tevbesi kabul edilmiştir.
Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail doğmuştur.
Kerbela ve Aşura Günü
Hz. İmam Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesiyle Aşure Günü, Müslümanlar için yas ve matem günü olmuştur. Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin oğlu ve Hz. Fatıma’nın göz nuru olan İmam Hüseyin ve 72 kişi, Kerbela’da insanlığa yakışmayan bir şekilde şehit edilmiştir. Bu olay, Ehli Beyt’e duyulan sevgi ve bağlılığı daha da pekiştirmiş ve Kerbela’nın acısı günümüze kadar devam etmiştir. Muharrem ayında tutulan oruçlar ve yapılan dualar, Kerbela’nın hüzün dolu anılarını canlı tutar.

Birlik ve Beraberlik Mesajı
Muharrem Ayı ve Aşure Günü, sadece bir matem günü olarak değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin sembolü olarak da anılmalıdır. Aşure çorbası, içinde tatlısı ve ekşisi bir arada olan, çeşitli baklagiller ve buğdaydan yapılan bir yemek olarak, farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu güzelliği temsil eder. Bu çorba gibi, insanlar da acısıyla tatlısıyla, büyük küçük demeden bir arada olmalı ve ortak değerler etrafında birleşmelidir.

Tokat Kanaat Önderi Veli Çelebi'nin Mesajı
Tokat Kanaat Önderi Veli Çelebi, Muharrem Ayı’nın önemini vurgulayarak, inananların bu ayda geçmişten ders alıp, geleceğe daha bilinçli bakmaları gerektiğini belirtti.

Tokat Milletvekillerinin Bakan Ziyareti İlk Meyvelerini Verdi Tokat Milletvekillerinin Bakan Ziyareti İlk Meyvelerini Verdi

 

 
 

Muhabir: Burhan Arar