Erbaa ilçesine bağlı Akça köyünde yer alan Silahtar Ömer Paşa Cami geçirdiği birçok depreme rağmen halen dimdik ayakta durmayı sürdürüyor. Süslemeleri ve mimarisiyle dikkat çeken tarihi cami halen ibadet için kullanılıyor. 1942 depreminde bir tek minaresi yıkılan o sebeple güdük bir minareye sahip olan Silahtar Ömer Paşa Cami "Çandı Tekniği" diye bilinen bir yöntemle yapılmıştır.

Hiç çivi kullanılmadan, ahşap ve kesme taştan yapılan Silahtar Ömer Paşa Cami geçirdiği depremlere rağmen halen dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Caminin inşa kitabesi günümüze ulaşmadığından dolayı tarihlendirme hususunda görüş farklılıkları bulunur. İlk görüş, camide bulunmakta olan ceylan derisi bir levhanın üzerinde H.1087/M.1676 tarihinin ve o dönemin anlayışını yansıtan mimari özelliklerin bulunuyor olmasından hareketle caminin 17. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Osmanlı eseri olduğu yönündedir. İkinci görüşe göre ise, cami 1082 yılında yapılmış bir Selçuklu eseri olması ve farklı tarihlerde tadilat görmesidir.

PEKİ ÇANDI TEKNİĞİ NEDİR?

Çantı yahut candı, yontulmamış ya da kereste haline getirilmiş uzun ahşap perdelerin geçmeler aracılığıyla birbiri üstüne oturtulması (yığma olarak) tekniğiyle oluşturulan bir yapım tekniğidir. Silahtar Ömer Paşa Cami'de benzer bir yöntemle yapılmış yapısı itibariyle geçirdiği bütün büyük depremlere rağmen ayakta kalmayı başarmıştır.

Editör: Haber Merkezi