Sağlığınızı limitler ve teminatlar ile garanti altına alan sağlık sigortaları, kişiye özel şartları ile ön plana çıkar. Hazırlanan sağlık sigortaları genellikle 1 yılı kapsar.

1 yılın ardından sigorta şirketleriyle iletişime geçip uygun sözleşmeyi yenilemek mümkündür. Ancak bu 1 yıllık sürecin verimli bir şekilde tamamlanması ve sağlık masraflarının şirket tarafından karşılanması için bazı özel şartlar bulunur. Bu şartlardan biri ihtiyaç duyduğunuz sağlık hizmetinin poliçede yer alıp almadığıdır. Artan taleple birlikte sigortaların kapsam gücü her sene artar. Yeni nesil teknolojiler ve sağlık hizmetleriyle birlikte sunulan teminatların niteliği de artar.

Ayakta Tedavi Teminatının Kapsam ve Sınırlılıkları

Ayakta tedavi teminatı, sunulan sağlık hizmetinin 24 saati geçmediği durumlarda geçerli olur. Sigorta kapsamında yer alan bu teminat sayesinde yatış gerektirmeyen tüm durumlarda sağlık ve tedavi giderleri sigorta tarafından karşılanır. Ayakta tedavi kapsamında yer alan ek özellikler şu şekilde sıralanabilir:

●       Doktor muayenesi

●       Reçeteli ilaçların giderleri

●       Tanı ve teşhis uygulamaları

●       Laboratuvar test ve tetkikleri

●       Tahlil ve röntgen masrafları

Manisa'da festival coşkusuna renkli etkinlik Manisa'da festival coşkusuna renkli etkinlik

●       Görüntüleme giderleri (endoskopi, MR, kolonoskopi, tomografi vb.)

Yatarak Tedavi Teminatının Kapsam ve Sınırlılıkları

24 saat ve üzeri hastanede yatış gerektiren durumlarda yatarak tedavi teminatları kullanılır. Bu teminatların kapsam ve yeterlilikleri, sağlık masraflarının karşılanması açısından oldukça önemlidir. Yatarak tedavi teminatı sunan özel sağlık sigortaları ameliyat giderlerinden refakatçi giderlerine kadar pek çok hizmeti kapsama alanının içerisine dâhil eder. Yatarak tedavi kapsamında sunulan bazı hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

●       Anestezi, doktor ücreti gibi ameliyat giderleri

●       Hastanın oda ve yemek ihtiyaçları

●       Refakatçıya ait giderler

●       Tıbbi ilaçlar

●       Yoğun bakım masrafları

●       Hava, kara ambulansları ve nakil giderleri

●       Doktor takip ücretleri

●       Yüksek ateş, bayılma gibi müdahaleler

Hamileler İçin Geniş Kapsama Sahip Sağlık Sigortası Teminatları

Anne olmayı düşünen veya gebelik sürecinde olan kişiler, doğum teminatı olan özel sağlık sigortalarını tercih eder. Böyle doğum masraflarını en aza indirmek mümkündür. Doğum teminatı, en özelleştirilmiş sigorta şartlarından biridir. Hamilelik sürecinde ve sonrasında karşılaşılabilecek tüm süreç, sigorta kapsamı içerisinde yer alır. Ancak sigortaların müşterilere sunduğu hastaneler, teminatların niteliği ve limitleri değişiklik gösterebilir. Özel sağlık sigortası içerisinde yer alan doğum teminatının hizmetleri şu şekilde sıralanabilir:

●       Rutin kontroller

●       Hamilelikte yapılan tahlil ve tetkikler

●       İkili ve TORCH tarama testleri

●       Normal ya da sezaryen doğuma ait giderler

●       Doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında oluşabilecek rahatsızlıklar

●       Gebelikte meydana gelebilecek bazı komplikasyonlar

●       Düşük tehdidi ve düşük

Yeni Nesil Sağlık Sigortasının Avantajları

Sağlık sigortası yaptırmanın başlıca avantajlarından biri sunduğu gelişmiş sağlık hizmetleridir. Doktor muayenelerinin, rutin kontrollerin, ameliyat hizmetlerinin ve ilaç masraflarının şirkete ait olması sağlık koşullarını iyileştirir. Birikimlerinizi harcama gereksinimi duymadan ya da bütçenizi zorlamadan tedavi olmanızı sağlar. Bu durum psikolojik yönden de pek çok avantajı getirir. Ani hastalıklara karşı hazırlıklı olarak hem kendinizi hem de ailenizi koruma altına alabilirsiniz. İhtiyacınıza uygun tüm sağlık sigortalarını ve kapsamlarını sigortam.net üzerinden incelemeniz mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular

Devlet Hastaneleri Sağlık Sigortası Kapsamında Yer Alır mı?

Sağlık sigortalarının türüne göre devlet hastaneleri ve özel hastanelerdeki geçerlilik değişkenlik gösterebilir. Poliçenizde yer alan devlet ve özel hastaneleri sigorta şirketinizden öğrenebilir, bu hastanelerde sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Yeni Nesil Sağlık Sigortaları Pandemi ve Virüsü Kapsar mı?

Özel sağlık sigortaları neslin ihtiyaçlarına göre belirlenen poliçelerden oluşur. Covid-19 salgının yayılmasıyla birlikte pek çok poliçe içerisine virüslerin tanı ve tedavi teminatları da dâhil edilmiştir. Koranavirüs hastalığını kapsayan özel sağlık sigortaları, doktor muayenesi ve test gibi giderleri karşılar.

Muhabir: Mihriban Koçaker