Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde kamu harcamalarını kısma yönünde önemli bir adım attı. Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı imzasıyla hazırlanan ve 81 ili, 160 merkez birimi ile 16 bölge müdürlüğünü kapsayan bir tasarruf genelgesi yayımlandı. Bu genelge, kamu harcamalarında ciddi kesintiler getirerek devletin bütçe disiplinini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Genelge kapsamında, kamu kurumlarının faaliyetleri sırasında karşılaştığı masrafları azaltma yönergeleri belirlendi. Özellikle fotokopi makineleri, yazıcılar ve kağıt kullanımının sadece zorunlu durumlar için sınırlanması, ajanda, bloknot gibi tanıtım materyallerinin basım ve dağıtımının yapılmaması istendi. Ayrıca, eşantiyon, hatıra ve hediyelik eşya gibi giderlerin de ödenmemesi gerektiği vurgulandı.

Enerji tasarrufu sağlamak adına aydınlatma ve su kullanımında önemli düzenlemeler getirilen genelgede, gereksiz enerji sarfiyatının önlenmesi ve su tasarrufu sağlayan sistemlerin kullanılması özendiriliyor. İdari binalarda atık kağıtların ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması da çevre dostu bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Kamu kurumlarına yönelik bir diğer önemli talimat ise yeni araç alımlarının yapılmaması. Acil ve zorunlu durumlar dışında taşıt edinilmesinin yasaklanması, kamu araç kullanımının sıkı bir denetime tabi tutulmasını gerektiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, kamu idarelerinin elinde bulunan toplam 115,904 taşıtın, büyük bir kısmı savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılıyor. Bu durum, yeni araç yasağının kamu maliyesine önemli bir rahatlama sağlayacağını işaret ediyor.

Reşadiyeliler Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Pikniğinde Buluşuyor Reşadiyeliler Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Pikniğinde Buluşuyor

Bakanlığın gönderdiği genelgede yer alan tedbirler şöyle:
"* Fotokopi makineleri, yazıcı ve kağıtlarının özel maksatlı kullanımının engellenmesi.
* İdare faaliyetlerinin tanıtımıyla ilgili ajanda, bloknot, çanta vb. malzemelerin basım ve dağıtım bedelinin ödenmemesi.
* Tasarruf tedbirleri kapsamında izin verilenler dışında; eşantiyon, hatıra ve hediyelik eşya yaptırılmaması ve bedelinin ödenmemesi.
* Atık kağıtların diğer çöplerden ayrı toplanarak değerlendirilmesi, bu maksatla yapılan özel torba ve kutuların kullanılması.
* Kamu spotu, tanıtım filmi vb. materyallerin, kurumun kendi imkanları kullanılarak yapılmasına azami dikkat edilmesi.
* İhtiyaç fazlası personelin, kurumun diğer birimlerinde değerlendirilerek, atıl personel bırakılmaması.
* İş Kanununa göre istihdam edilen personelin zorunlu haller dışında hiçbir şekilde fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırılmaması.
* Aydınlatmada gereksiz enerji sarfiyatından kaçınılması. Su kullanımında tasarruf yapılmasını sağlayan sistemlerin kullanılmasına özen gösterilmesi.
* Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmemesi."

Bu genelge, kamu kurumlarının daha verimli çalışmasını teşvik ederken, aynı zamanda sürdürülebilir bir çevre politikası geliştirmeye de katkıda bulunmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu adımları, diğer bakanlıklar ve kamu kurumlarına örnek oluşturarak, genel anlamda devlet harcamalarında ciddi bir tasarruf sağlamasına yardımcı olacak.

Muhabir: Burhan Arar