Tokat'ın ilk camisi olduğu rivayet edilen Ahi Paşa Camii, Sulusokak'ta 7 asırdırayakta. Cami hakkında birçok rivayet var. Kayıtlara göre hicri 765 yılında yapıldığı bilinen cami, en eski olma özelliği ve  minaresiyle dikkat çekiyor. 

Camiyi yaptıran Ahi Paşanın mezarının bulunduğu yerler hakkında birçok rivayet bulunuyor. Bazı rivayetlere göre Ahi paşanın mezarı yaptırdığı caminin bahçesinde bulunuyor. Minaresiyle dikkat çeken cami halk arasında Tahta minareli cami olarak biliniyor.

Tokat'ta Sulusokak'taki türbe merak uyandırıyor! Tokat'ta Sulusokak'taki türbe merak uyandırıyor!

Tokat'ın yaşayan hafızalarına göre Veli hak vakıf olduğundan Tokat'a ilk yapılan cami diye anlatılan Ahi Paşa Camiiye karşın kayıtlara bakıldığında yine  Tokat'a ilk yapılan camii Garipler cami olarak görülüyor.
Caminin yapımıyla ilgili öyle bir rivayet varki
Caminin yapımıyla ilgili bir rivayete göre; Ahi Paşa hazretleri buraya ilk geldiğinde camiyi nereye yerleşeceğine karar vermek için 3 tane kuzu kestirerek kuzuların ciğerlerini ilki caminin bulunduğu yer olmak üzere bazı bölgelere astırır. Ahi Paşa bir süre sonra ciğerlerin geri getirilmesini ister. Burada asılı olan ciğer diğerlerine nazaran tazeliğini muhafaza ettiğinden dolayı camiyi buraya yerleşmiştir.
Tahta Minareli Cami olarak biliniyor

Ahipaşa3Kadınlara ait bölümü ve dış kapı bölümü sonradan ilave edilen Ahi Paşa Camii sokakta bulunan 13 camiden en eskisi olma özelliğini gösterirken, minaresini aslına uygun olarak tamirat ettirilmiş.Tahta minare olması nedeniyle bu camii halk arasında tahta minareli cami olarak biliniyor. 
Ahi Paşa'nın kabri nerede?
Ahi paşanın kabri konusunda da bir takım rivayetler var. Bir rivayete göre yanda bulunan mezarlıkta yattığı söyleniyor. Diğer bir rivayette ise İshak-ı Zencani tekkesinin yanında yattığı söyleniyor. Üçüncü bir rivayete ise Turhal' da mezarının olduğu söyleniyor.

Muhabir: Mihriban Koçaker