Sanofi'nin PharmUp programının beşinci dönem Demo Day'i gerçekleşti Sanofi'nin PharmUp programının beşinci dönem Demo Day'i gerçekleşti

Emlak Vergisi ödemeleri için belirlenen son gün hızla yaklaşıyor. İlk taksit ödemeleri için son tarih olan 31 Mayıs Cuma günü, mülk sahiplerinin belediye veznelerinden veya internet üzerinden ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu konuda açıklamalarda bulunan emlakçı Mustafa Hakan Özelmacıklı, mükellefleri bilgilendirdi.

Emlak Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün Cuma

Tokat'ta evi, dükkanı veya arsası olan vatandaşlar için emlak vergisi ödemelerinin ilk taksit dönemi 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Emlakçı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. 1. Taksit için son ödeme günü 31 Mayıs Cuma günü olarak belirlenmiştir. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden bilgi alınabilir. Ayrıca birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacaktır” dedi.

2024 Yılı Emlak Vergisi Değerleri Yüzde 29,23 Arttı

Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2024 yılı vergi değerleri, 2023 yılı vergi değerlerinin bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 29,23 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan bina ve arazi de farklı vergi oranları uygulanıyor. Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2 iken, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3’tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanmaktadır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının veya arsa payının vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır” dedi.

İndirimli Bina Vergisinden Kimler Yararlanabilir?

Özelmacıklı, indirimli bina vergisi oranı uygulamasından faydalanabilecek kişiler hakkında da bilgi verdi. “Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar” dedi.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı

Emlak vergisine ek olarak tahsil edilen katkı payı hakkında da açıklamalarda bulunan Özelmacıklı, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12'nci maddesine göre, Belediyelerin ve İl Özel İdarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Emlak Vergisi Kanununun 8'inci ve 18'inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin yüzde 10’u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettiriliyor. Bu bedel de ayrıca ilgili belediye tarafından emlak vergisi ile birlikte tahsil ediliyor” dedi.

Muhabir: Murat Onur