Tokat'ın tektonik yapısını ve Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) son 23 yılda nasıl bir değişim gösterdiğini anlamak için bir araştırma başlatıldı. Bu çalışma, bölgedeki deprem risklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak önemli veriler sunmayı hedefliyor.

Projeyi Tanıma:

Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Segmentinin Blok Hareketlerinin GNSS Ölçmeleri ile Belirlenmesi Projesi", Tokat'ın Erbaa ilçesinden başlayarak Kastamonu'nun Ilgaz ilçesine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Çorum, Tokat, Amasya ve Kastamonu illerini içine alan bu çalışma, Kuzey Anadolu Fayı'nın yıllar içindeki değişimlerini detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.

Saha Çalışmaları ve Tektonik İncelemeler:A A 20240324 34083396 34083394 C O R U M D A K I C A L I S M A Y L A K U Z E Y A N A D O L U F A Y I N I N 23 Y I L L I K D E F O R M A S Y O N U N U N T E S P I T E D I L M E S I H E D E F L E N I Y O R Tokathaber

Eskişehir’de toz aşımının etkisi havadan görüntülendi Eskişehir’de toz aşımının etkisi havadan görüntülendi

Öğretim Görevlisi Kayhan Aladoğan liderliğindeki araştırma ekibi, saha çalışmalarına hızla devam ediyor. Tokat ve çevresindeki önemli fay hatları üzerinde yoğunlaşan ekip, Sungurlu Fayı ve Merzifon Esençay Fayı gibi kritik noktaları detaylı bir şekilde inceliyor. Bu çalışmalar, bölgenin sismik aktivitesi hakkında değerli bilgiler sağlayarak, olası deprem risklerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak.

Teknik Ayrıntılar ve Hedefler:

2002 yılında başlatılan ve 16 noktada yapılan GPS ölçümlerinin, bu proje ile 60 noktaya genişletildiği bildirildi. Projede elde edilecek veriler, Kuzey Anadolu Fayı'nın orta segmentindeki deformasyon birikimini anlamak için kullanılacak. Bu çalışmanın sonuçları, bölge halkının yanı sıra bilim dünyası için de büyük önem taşıyor.A A 20240324 34083396 34083393 C O R U M D A K I C A L I S M A Y L A K U Z E Y A N A D O L U F A Y I N I N 23 Y I L L I K D E F O R M A S Y O N U N U N T E S P I T E D I L M E S I H E D E F L E N I Y O R Tokathaber

Kaynak: AA