Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü, Dokuzçam Orman İşletme Şefliği aracılığıyla, yaşlanmış ve hastalıklı ağaçların orman ekosisteminden çıkarılmasını sağlayarak genç fidanların gelişimine olanak tanıyor.

İklim değişikliği, denizlerdeki biyoçeşitliliği karadan daha çok etkiledi İklim değişikliği, denizlerdeki biyoçeşitliliği karadan daha çok etkiledi

Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Önemi

Orman sahalarında yapılan bu çalışmalar, idari ömrünü tamamlamış ağaçların yerini genç ve dinamik fidanların alması için önem taşıyor. Bu sayede, tohum verimi düşmüş ve gelişimi durmuş ağaçların gölgesi altında kalan genç fidanlar, ihtiyaç duydukları güneş ışığına ve besine erişebiliyor.A W197743 03 Tokat Haber

Kaliteli Ürün Üretimi ve Ekonomiye Katkı

Silvikültür faaliyetleri ile birlikte ormandan elde edilen ürünler, ülke sanayisine yüksek değerde katkı sağlamak amacıyla işleniyor. Orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasında orman muhafaza memurları ve işletme şeflerinin gözetimi büyük bir rol oynuyor.

 

 

Muhabir: Burhan Arar