Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, temizlik ve güvenlik personelinin de döner sermayeden pay aldığını belirterek, tüm personelin motivasyonunu artırmak için adil bir paylaşım sisteminin uygulanacağını duyurdu.Www.bilimteknikmedikal.com.tr 8 207 D G4 K34 X P E J G I Tokat Haber

Tüm Personel İçin Eşit Dağıtım

Prof. Dr. Yılmaz, döner sermaye gelirlerinin adil bir şekilde paylaştırılacağını ve bu sayede tüm hastane personelinin moralinin yükseldiğini vurguladı. Eşitlik prensibi doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Yılmaz, "Personelimizin motivasyonunu artırmak için gereken tüm koşulları uygun biçimde kullanıyoruz" dedi.

Eşitlik ve Motivasyon

TOGÜ Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve personelin çalışma şartlarını iyileştirmek için sürekli olarak çalışmalar yürütüyor. Temizlik ve güvenlik personelinin de döner sermayeden pay alması, hastanenin adil ve eşit bir çalışma ortamı sağlama konusundaki kararlılığının bir göstergesi.

Döner Sermaye Nedir?

Döner sermaye, kamu kurumlarında çalışan personelin ek gelir elde etmesini sağlayan bir sistemdir. Özellikle hastanelerde, hizmet kalitesini artırmak ve çalışanların motivasyonunu yükseltmek için kullanılan bu sistem, personelin performansına dayalı olarak gelir elde etmesini sağlar.

Dev kruvaziyerle İzmir’e 3 bin 641 turist geldi Dev kruvaziyerle İzmir’e 3 bin 641 turist geldi

Tokat'ta Gelişmeler

Bu gelişme, Tokat bölgesinde de büyük yankı uyandırdı. Hastane personelinin döner sermaye gelirlerinden pay alması, şehirdeki diğer kurumlar için de bir örnek teşkil edebilir.  

Muhabir: Burhan Arar