Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Karaçay-Malkar Türkleri ve dilleri üzerine yoğun bir tartışma gerçekleşti. MSKÜ Metinbilim Topluluğu ve Metinbilim Enstitüsü Derneği'nin iş birliğiyle organize edilen etkinlik, Tokat'ta yaşayan Karaçay-Malkar Türklerinin tarihini aydınlatmayı hedefliyordu.A W196485 01 Tokat Haber

Dr. Ayşe Günay'ın Işıltılı Sunumu

Konferansta, MSKÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Araştırma Görevlisi olan Dr. Ayşe Günay, katılımcılara Karaçay-Malkar Türkleri ve dilleri hakkında değerli bilgiler sundu. Kendisi de Karaçay-Malkar Türkü olan Dr. Günay, bu topluluğun kökenleri, kültürü ve dili üzerine derinlemesine bir analizde bulundu.

Sürgünün İzleri: Tokat'ın Önemi

Dr. Günay'ın konuşmasında belirttiği gibi, Karaçay-Malkar Türkleri tarihte çeşitli sürgünler yaşamış ve bu süreçlerde Tokat'a sığınmışlardır. Tokat, bu topluluğun Türkiye'ye yerleştiği ve yaşamını sürdürdüğü önemli bir merkez olmuştur.A W196485 02 Tokat Haber

Dil ve Kültür Zenginliği

Erbaa Belediyesi’nden 5 Adet Taşınmaz Satışa Çıkarıldı! Erbaa Belediyesi’nden 5 Adet Taşınmaz Satışa Çıkarıldı!

Dr. Günay'ın vurguladığı gibi, Karaçay-Malkar Türkleri zengin bir dil ve kültür mirasına sahiptir. Konferansta, bu topluluğun dil özellikleri ve kültürel pratikleri detaylı bir şekilde ele alınmıştı.

Tanınmayı Bekleyen Bir Topluluk

Karaçay-Malkar Türkleri ve dilleri konusundaki bu tür etkinlikler, bu topluluğun daha geniş bir kitle tarafından tanınmasını ve anlaşılmasını hedefliyor. Dr. Günay'ın konferanstaki sunumu, Karaçay-Malkar Türkleri'nin unutulmuş bir mirasını yeniden canlandırmak için önemli bir adım olduğuna belirtildi.

 

Muhabir: Halil İbrahim Yel