Tokat'ta geçmişte hobi olarak yapılan telsizcilik ve telsiz kullanılması 1990' lı yıllardan itibaren var olurken yıllar içerisinde gelişti. Tokat'ta telsizciliğin tüzel kişilik kazanması ülke ölçeğinde temsilcilikler ve şubeler veren bir dernek vasıtası ile gerçekleşmişti. Zaman içerisinde Tokat kendi tüzel telsizcilik yapısını kazanması gerekliliği ortaya çıkınca 2024 yılında mevcut yapının kurucuları ve telsizciliğe gönül verenler Tokat Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği'ni hayata geçirdi. Tokat Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği kurucu başkanı Murat Can oldu.
Kurucu Başkan Murat Can oldu
Tokat Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Kurucu Başkanı Murat Can, yaptığı açıklamada; Tokat İlinde mevcut olan telsiz hobisi tüzel kişilik yapılaşması ülkemiz genelinde aktif olan ulusal bir derneğin Tokat yapılanması olarak kurulmasına ve yapılanması konusunda fikrimiz ve davranışımız yıllar önce olumlu yönde olmuştur. Yıllar geçtikçe İlimizdeki telsizciler şunu gördük: Tüzel kişilik yapılanmasının ulusal düzeyde olması ilimize fayda kazandırmadığı gibi nitelikli hobilerden olan amatör telsizcilik uğraşısını benimseyenlerin arasına kin ve nifak tohumları ekilmiş, yapılaşma büyüdükçe bazı yöneticilerin yaptırımları ve kişisel egoları telsizcilik uğraşısının önüne geçmiştir" ifadelerine yer verdi.
Derneğin kısa adı TOTRAD
Murat Can, "Hobisini yaparken Milli ve manevi değerlerinde korunması gerektiğine inanan arkadaşlarımla beraber bu gidişata dur demek isteyerek İlimizde yerel bir tüzel kişilik oluşturduk. İsmini 'Tokat Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği' olarak belirlediğimiz yapının kısa ismide TOTRAD olmuştur. Şehrimizde bu hobiyi yapan kişilerinde yoğun desteğini almış bulunmaktayız. Kendilerine sizlerin vasıtası ile de teşekkür ederim." diye devam etti.
Murat Can, Dernek tüzüğüyle ilgili bilgiler de verdi:
Derneğin Amacı ve Çalışma Konuları
Dernek, ilimiz ve yöresinde telsiz amatörlüğünün tanıtılmasını, yaygınlaştırılmasını amatörler arasında birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, lisanslı telsizcilere açık olan bandlarda haberleşme yapmak, izin verilen frekanslarda tekrarlayıcı istasyonlar kurarak il ve çevresindeki haberleşmeyi aktif tutmak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmaktır. İlgili makamların talep edeceği görevleri yerine getirmek, umumi afetler fevkalade haller ve olağan üstü durumlarda sivil savunma ekipleriyle iş birliği yapmak, telsiz ve radyo amatör istasyonlarının kamu yararına çalışmalarını temin etmek, bunun için gerekli düzenleme ve iş bölümü ile haberleşmeyi sağlamak, dernekler kanununda ön görülen izinleri almak kaydıyla uluslararası telsiz ve radyo amatörleri ile temasa geçmek, toplantılara katılmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, Tokat Telsiz ve Radyo Amatörlerini ülkemize ve dünyaya tanıtmaktır. Bu konularda yasal çerçevede, kamu kurumları, ulusal derneklerle ve uluslararası derneklerle iş birliği sağlamak ortak çalışmalar için protokol düzenlemektir.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları
İlimiz telsiz haberleşme altyapısının kurulması daha verimli olması için ilimiz arazisinde uygun yer ve noktalar bulmak, kullanılacak haberleşme teknikleri için elektronik çalışmalar, denemeler, araştırmalar yapmak, uygun bölgelere yasal mevzuat çerçevesinde haberleşme cihazları, tekrarlayıcı istasyonlar(röle), APRS tabanlı sistemler, SWL istasyonları kurmak, Uydu haberleşmesi denemeleri yapmak, SSTV çalışmaları yapmak, RF sinyalleri ile uzay çalışmaları yapmak, beacon istasyonlar tesis etmek,
Kurulan tüm alt yapıyı ihtiyaç halinde afet haberleşmesine sunmak, gerek duyulması halinde üyelerin afet haberleşmesinde görev almaları için gerekli düzenlemeleri yapmak,
Üyelerinin yararlanmaları, zamanlarını değerlendirebilmeleri için aynı zamanda ihtiyaç halinde kamu kurumları tarafından afet haberleşmesinde kullanılması maksadı ile haberleşme istasyonları ve çalışma alanları kurmak bunları tefriş etmek,
Hizmet alanı hakkında
Yazılı amaçları gerçekleştirmek ve çalışma konularında mevcut olan afet haberleşmesi konusundaki planlamaları Tokat İli için olup, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan Göltepe Mevkiinde VHF haberleşme rölesi, Gıjgıj Mevkiinde UHF haberleşme rölesi, Göltepe Mevki yakınlarında 12 il ile haberleşebilen Ordu/Karagöl rölesi aktarıcısı ile hizmet vermektedir. Üyelerimizin bazılarında kısa dalga bandında uzun mesafelerle 1000-4000 km görüşme yapmaya muktedir HF istasyonları kuruludur.
Üyeler hakkında da bilgi verdi
Üyelerle ilgili de bilgi veren Murat Can, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Telsiz kullanan üyelerimiz; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarı sağlayarak telsiz kullanım yetkisine sahip olmuşlardır. Meydana gelebilecek doğal afet halinde dijital alt yapıya bağlı sistemler ve telefon sistemleri verimli çalışmayacağı birçok afette ve ilde görülmüştür. Oysaki analog haberleşme yapıları dijital yapıya bağımlı olmadan çalışmakta ve her koşulda kullanılmaktadır. Yaşanabilecek olumsuz bir afet halinde kendi imkânlarımız ile kurduğumuz bu alt yapı Tokat İlinin hizmetinde olacaktır. Yakın bir gelecekte ilimizdeki arama kurtarma birimleri ve dernekleri ile iletişim başlatarak kurduğumuz bu haberleşme yapısının kullanımının genişletilmesini amaçlamaktayız."
Yapmamız gereken sadece çalışmak
Murat Can, "Uğraştığımız hobimizle ilgili son olarak şunları söylemek isterim. Müslüman Türk Milletinin dostu sadece kendisidir. Fayda da yardımda kendisindedir. Dışarıda olupta bu işlerin kompetanı olduklarını iddia edenler sadece bizleri bölmektedirler. Ülkemizde her konuda bu böyle olmuştur. Yapmamız gereken sadece çalışmaktır. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur.’ Hepinize saygılarımı sunarım.

Muhabir: Kenan Kayhan