Mektebim Koleji Yozgat’ta kampüs açtı Mektebim Koleji Yozgat’ta kampüs açtı

Tokat'ta eğitim alan ortaokul öğrencileri için bir yenilik kapıda. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda dağıtılmaya başlanacak yeni tasarımlı karneler, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılım durumlarını da yansıtacak. Bu büyük tasarım ve içerik değişikliğiyle, öğrenci karneleri daha kapsamlı bir değerlendirme aracı haline geliyor.

Karnelerde Yer Alacak Sosyal Etkinlikler

Yeni karneler, okul içinde ve dışında gerçekleştirilen sosyal etkinlikleri "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve "toplum hizmeti" başlıkları altında sınıflandıracak. Öğrencilerin bu etkinliklere katılımları, "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" olmak üzere dört farklı düzeyde değerlendirilecek. Bu değerlendirme, öğrencilerin sosyal yeteneklerinin ve katılımlarının karneler aracılığıyla gözler önüne serilmesini sağlayacak.

Eğitimde Sosyal Etkinliklerin Önemi

MEB'in yeni düzenlemesi, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda sosyal beceri ve etkinliklere katılımlarına da önem verdiğini gösteriyor. Bu uygulama, öğrencilerin sosyal ve sanatsal yeteneklerinin erken tespit edilerek desteklenmesine olanak tanıyacak. Ayrıca, e-Okul sisteminde tutulan kayıtlar sayesinde, öğrencilerin bir üst eğitim kurumuna geçişlerinde rehberlik hizmetlerine katkıda bulunması hedefleniyor.

Sosyal Etkinliklerin Kategorilendirilmesi

Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, "okul etkinlikleri", "merkezi etkinlikler" ve "okul dışı bireysel etkinlikler" olmak üzere üç ana kategoride değerlendirilecek. Bu kategoriler, öğrencilerin geniş bir yelpazede sosyal etkinliklere katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. MEB, bu uygulamayla, öğrencilerin eğitim öğretim hayatları boyunca gerçekleştirdikleri tüm sosyal etkinliklerin resmi kayıtlar aracılığıyla izlenebilir olmasını sağlıyor.

Karne1 Tokathaber

Uygulamanın Faydaları

Bu yeni uygulama ile öğrencilerin sadece akademik yetenekleri değil, aynı zamanda sosyal becerileri de ön plana çıkacak. Bu, öğrencilerin bütünsel bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanırken, sosyal etkinliklere katılımı da teşvik edecek. Öğrencilerin, okul içindeki ve dışındaki faaliyetlere daha aktif katılım göstermeleri, onların kişisel gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

Etkinliklerin "okul içi", "okullar arası", "ilçe geneli", "il geneli", "bölgesel", "ulusal" ve "uluslararası" gibi farklı düzeylerde değerlendirilmesi, öğrencilerin katıldıkları etkinliklerin kapsamını ve önemini görmelerine yardımcı olacak. Bu, öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırarak, kendi ilgi alanlarını keşfetme ve bu alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunacak.

Spor ve Sanat Alanındaki Öğrencilerin Desteklenmesi

Bakanlığın yeni uygulaması sayesinde, spor ve sanat gibi alanlarda yetenekli öğrencilerin erken tespiti ve desteklenmesi kolaylaşacak. Bu sayede, öğrencilerin yeteneklerine uygun şekilde yönlendirilmesi ve bu yeteneklerin geliştirilmesi için gerekli ortamların sağlanması mümkün olacak.

E-Okul sistemi içerisinde ayrıntılı olarak yer alacak sosyal etkinlik kayıtları, öğrencilerin eğitim hayatı boyunca katıldıkları etkinliklerin bir özgeçmişi gibi işlev görecek. Bu, öğrencilerin gelecekteki eğitim ve kariyer fırsatları için önemli bir avantaj sağlayacak.

Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu

MEB'in yayınladığı Sosyal Etkinlik Modülü Uygulama Kılavuzu, bu yeni sistemin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli bilgileri içeriyor. Kılavuz, sosyal etkinlik alanları, kategorileri ve türleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunarken, etkinliklerin e-Okul sistemine nasıl veri girişi yapılacağını da adım adım açıklıyor. Bu kılavuz, öğretmenler ve okul yöneticileri için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.

Sonuç

Tokat'ta öğrencilere dağıtılacak yeni tasarımlı karneler, eğitimde önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Akademik başarının yanı sıra sosyal etkinliklere de yer verilmesi, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak. Bu uygulama, öğrencileri sadece ders başarılarıyla değil, sosyal aktivitelerle de tanınan, bütünsel birer birey olarak yetiştirme amacını taşıyor. MEB'in bu yeniliği, eğitim sisteminde sosyal ve kültürel etkinliklerin önemini bir kez daha vurguluyor ve öğrencilere yeni kapılar açıyor.

Muhabir: Murat Onur