Seçimde neler olacak hepimiz bu seçimlerde neler bekliyoruz? Seçilecek başkanımızda neler bekliyoruz ve neler olmalı bir düşünelim isterseniz birlikte.
Öncelikle ve ivedilikle belediye seçimleri yaşamımızın derinden etkileyen ve yön veren seçimlerin başında gelen bir seçimdir. Başkanı seçerken belediye seçilecek başkanının yaşadığımız ortamın, şehri değiştirebileceği güce ve yetkiye haiz olduğu aşikardır. Bu bakımdan belediye başkanı seçimi hayatı önem arz eder, insan hayatının önemli duraklarından biridir. Bunu zamanı ve vakti geldiğinde oy kullanarak değerlendirmek tüm seçmenlerin en ulvi görevleri içerisinde yer alır. Sandığa gitmeyip oyunu kullanmayan seçmenin, mevcut durumda ve oluşacak durumda şikayet etmesi beklenemez. Çünkü tercihini yapmamış olarak, olacak şeyleri olmuş şeyleri peşinden kabul etmiş sayılır. Bu noktada bakıldığından belediye başkanı seçiminde tüm seçmenlerin sandık başına giderek durum değerlendirmesi ve gereğini yapması gerekir. Seçmen gelecekte ki beklentileri ve yapılacakları, yapılanları göz önünde bulundurarak sağlıklı bir karar vermeleri gerekir. Bu noktada tüm vatandaşların tüm seçmenlerin özverili bir şekilde davranmaları elzemdir.
Peki buraya kadar seçmenin görevleri olarak algılansa da seçmen ne bekliyor ve nasıl bir beklenti içerisinde olmalıdır konusunda irdelemekten fayda var.
Öncelikle seçmenin beklentilerinin içerisinde temiz bir kent, her şeyin başında gelir çöplerin zamanında alınması, gerektiğinde ilaçlamaların zamanında yapılması, yol ve su gibi bayındırlık hizmetlerinin aksatılmaması, arızaların özellikle su arızasın derhal giderilmesi ile yollardaki tahribatlar nedeniyle oluşan çukurların düzeltilmesi her seçmenin dikkat ettiği unsurlardan biridir.
Yine bunlarla birlikte, belediyenin sunmuş olduğu sosyal yardımlar ve hizmetler özellikle cenaze hizmetleri bu da çok önemli halk arasında rağbet gören dikkat edilen konular içerisinde gelir. Tokat'ımızda bu konuya bakıldığında şehir mezarlığı adı altında bir mezarlığa ihtiyaç duyulduğu ve bu mezarlıkta gasilhane dahil olmak üzere tüm hizmetlerin verilmesi (görevli imamların bulundurulması) gerektiği çevre illerde olduğu gibi Tokat'ta da yapılmasını uygun olacağını düşünülmelidir. Zira cenaze hizmetleri sunulurken yakınını kaybeden vatandaşların acıların içerisinde mezarlık temini mezar kazılması kefen tedariki hoca temini gibi sıkıntıların da asgariye indirilmiş olur. Merhumun mahallesi veya başka camilerde sala verilmesi gibi parasal değerlerde müftülük nezdinde girişimde bulunularak kazanca dönüştürülmeden Allah rızası gözetilerek verilmesi uygun olacaktır. Yine en önemli sorunların başında gelen kesinlikle çözümü bekleyen yol sorunun da özellikle çözülmesi gerekmektedir. Birde şu cami tuvaletlerin temizliği ve bakımınıda belediye yüklenmeli ve parasız milletin hizmeti ne sunulmalıdır. Bir çok belediye bu sağlamıştır. Ramazan ayı, mesai saati başlangıçı ve çıkışlarında trafiğin tıkanmış olması altı üst geçitlerin bulunmaması yada yeterli olmaması trafik akışına olumsuz etkilemektedir. Buna da çözüm üretilmelidir. Mutlaka alternatif yollar açılmalı ve bu konuda da çalışmalara süratle başlanması gerekmektedir. Tokat'ın mevcut ana artel yolu ihtiyaca cevap vermediği ortadadır. Herkes tarafından bu görülmekte ve her ortamda da eleştiri konusu yapılmakta ise de çözüme halen kavuşturulmamıştır. Bu sorun ciddi ve çok önemli olup öncelikle ele alınması gerekir. Bunun için imar mevzuatımızın 18 maddesi belediyemize olağanüstü yetkiler vermektedir. Bunun hayata geçirilmesi ve yeni yollar ve yeşil alanlar üretilmesi beklenmektedir. Tokat için metro/ raylı sistem toplu taşıma araçları devreye alınmalı ve hayata geçirilmelidir. Güzergah olarak uygundur bu hizmet ile üniversite, organize sanayi ile şehrin de sağlıklı bağlantısı sağlanmış olur.
Yine belediyede beklenen önemli konuların başında mevcut yada üretilecek yeşil alanların korunması da gelmektedir. Gençlerin, çocukların ve emeklilerin dinlenebileceği ferahlayacağı parklara oyun alanlarına, spor yapacakları sahalara da ihtiyaç vardır. Şehir merkezleri de dahil olmak üzere mahalle aralarında yeni parklar ihtası cihetine gidilmelidir.
Belediye deprem gerçeğini asla unutmadan vereceği inşaat ruhsatlarında mimari projelerin uygunluğu konusunda hassasiyet göstererek gerekli denetimleri yerinde ve zamanında yapmalı ve adil ve hakkaniyetli davranarak mevzuatını eksiksiz ve yansız herkese eşit uygulamalıdır. Ayrıca kentsel dönüşüme hız vererek eski ve depreme dayanıksız yapılardan biran önce kurtulmanın yollarını aramalıdır.
Yine belediyemiz kaybolmaya yüz tutan mahalle kültürümüzün yeniden yaşatılması için gayret sarf etmeli ve bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Çünkü mahalle kültürü toplumun çekirdek olgusunu oluşturan birlik ve beraberlik dayanışmayı teşvik eden ve bu konuda Türk milletinin özü oluşturan davranışların içerisinde gelir.
Mahalle kültürü olgusu bireysel acıları asgariye indiren ve sevinçleri ortak olarak topluma yayan yegane batıda örneği bulunmayan toplumumuza münhasır bir kültür olgusudur. Bu kültür olgusunu yaşatılması geleceğimiz açısından çok önemli bir konudur. Ne yazık ki, özellikle şehir merkezinde kaybolmaya yüz tutmuştur. Eski geçmişinden, birbirinden haberi olmayan bireyler oluşmuş, komşuluk ilişkileri neredeyse sıfırlamış bir hale gelmiş bulunmaktayız. Tekrar mahalle kültürününün yaşatılması öne çıkarılması tüm sorumlu ve yetkili insanların asli görevi olmalıdır. Bu konuda da belediyeler üstüne düşen ödevleri yerine getirmede asla geri durmamaları gerekir
Bir başka konuda belediyede beklentilerimiz kaldırımlarımıza sahip çıkması ve kaldırımlarımızı işgalde kurtarılması olacaktır. Kaldırımlar esnaflar ve satıcılar tarafından adeta işgal edilmiş yaya geçitleri kapatılmış sanki satış tezgahına dönmüş bulunmaktadır. Bu konuda kesin irade ortaya konularak market süpermarket gibi firmalarda disiplin edilmelidir. Yine belediyelerimiz yağmur suyu konusunda da altyapı çalışmaları yapmalı yağan yağmur sularının tahliyesi sağlanmalıdır. Belediyelerimiz tarihi eserlerimiz sahip çıkmalı ve tarihi eserlerimiz korunup kollanmalıdır. Bu konuda da gerekli hassasiyeti gösterilmeli ve vakıflar ile işbirliği yapılarak bunlara öncülük edilmeli ve yardımcı olunmalıdır.
Park ve bahçeler konusunda hassasiyet gösterilmeli bunların bakım ve onarımları geciktirilmeden yapılmalıdır.
Kısaca belediyelerimiz insanın yaşayışını kolaylaştıran güzelleştiren toplumsal dayanışmayı öne çıkaran kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere intikalini sağlayacak çalışmalar içerisinde olmalı: Park bahçe yeşil alan kentsel dönüşüm yollar ve deprem gerçeği unutulmadan çalışmalarını sürdürmesi konusunda dikkatli olması beklenmelidir beklenmektedir.
Bizden söylemesi.