Rabbimiz insanlara yol göstermek, rehberlik yapmak üzere, peygamberler görevlendirmiş, kitaplar vermiştir. Kur’an’ın dışındaki kitaplar tahrif edilmiştir. Tevrat ve İncil de insanların eliyle tahrife uğramıştır. Kur’an’da Yahudilerle ilgili “İsrailoğulları’ndan kâfir olanlar, Dâvûd ve Meryem oğlu İsa diliyle lânetlenmişlerdir. Çünkü onlar isyan etmişlerdi ve sınırı aşıyorlardı.” [1]“…Onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlığı ve kini saldık. Ne zaman savaş ateşini tutuşturmuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.” [2]

Lanetlenmiş, bozgunculuk yapmış Yahudiler, dünyanın değişik yerlerinden kovulmuş sürgün hayatı yaşamış bir toplumdur. Tahrif ettikleri ve inandıkları Tevrat’tan «O günde Rab Abram’la ahdedip dedi: Mısır ırmağından büyük ırmağa kadar, bu diyarı... senin zürriyetine verdim.» [3]Yahudilerin inandıkları ilahları Yehova Nil’den Fırat’a kadar vermiş. Bu yurt için Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’le Yahudi Theodor Herzl başkanlığında bir heyet Filistin topraklarını satın alıp yerleşmek için iki defa görüşmüşler fakat netice alamamışlardır. 1.Dünya Savaşı sırasında 31 Ekim 1917’de Mareşal Allenby kumandasındaki İngiliz ordusu Filistin’in Bi’rüssebi‘ yöresini ele geçirdi. Allenby 11 Aralık’ta Kudüs’e girip etrafındakilere Haçlı seferlerinin ancak şimdi bittiğini söyledi. İngiltere’nin henüz tasarruf yetkisine sahip olmadığı bir bölgede Yahudilere yurt vermeyi vadetti. Filistin nüfusunun %90’ı Arap’tı ve topraklarında ancak nüfusun %2’si Yahudi bulunuyordu.[4]

Yahudi’er Filistin bölgesine yerleşmeye başladığı günden bugüne kadar inandığı muharref Tevrat’ın emirlerini yerine getiriyorlar. “…. Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek. Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak, evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek.» [5] Dünden tek farkları silahları daha öldürücü 7 Ekim 2023 Hamasın saldıracağını İsrail’in bilmemesi mümkün değildir. Bu saldırıyı bahane ederek Gazze’de hastane, okul, camii, kilise; yaşlı, kadın çocuk demeden her türlü silah kullanarak, toptan yakarak, yıkarak evleri mezarlara çeviriyorlar. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya başkanları bu zulmü izlemekle yetinmeyip insanlığın yüz karası İsrail’in yanında olduklarını açıklıyorlar. “Kanı göz yaşı bil. Kimsenin kanıyla eteklerini kirletme. Çünkü kan hiçbir zaman uyumaz.” [6]Kan, gözyaşı üzerine yurt kurulamaz.