.          Devletimiz sosyal devlet olma özelliği nedeniyle yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi insanlara vatandaşlarına elinde geldiğince kol kanat germektedir.   Devletimizin imkanları elbette ki sınırsız değildir ancak mümkün olduğunca muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarının zor durumlarını hafifletecek bir nebze de olsa onlara fayda sağlayacak yardımları kesintisiz devam ediyor. 
      Bu yardımların veriliş şekilleri mahalle muhtarlıkları aracılığıyla sosyal dayanışma vakıfları vasıtası kullanılarak yapılıyor ve bu konuda ilçe ve il merkezlerine müracaat edildiğinde bu bürolarda mutlak suretle değerlendirilerek netice alınmaya verilmeye çalışılıyor . 
 Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın seyahatlerine de yardımcı olmak amacıyla da bu vatandaşlarımıza ücretsiz taşıma işlemleri  belediye veya halk otobüsleri aracıyla da yapılıyor.  Son zamanlarda 65 yaş üstü olanların bu hakların kısıtlanacağı ya da kaldırılacağı şeklinde basında duyumlar alınıyor ,haber ve yorumlar yapılıyor.
         65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz  seyahat etmeleri  şikayet ediliyor. 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız sunulan bu imkan gayet insani ve hoşgörülü bir hizmetti. Ancak son zamanlarda görülüyor ki 65 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın mesai başlangıç saatleri ile mesainin bitiş saatlerinde işe gidiş gelişlerin yoğun olduğu zamanlarda ulaşım araçlarını kullanmak istediklerini ,ulaşım araçlarına yöneldiklerini, bununda izdihama  vesile olduğunu diğer vatandaşların arabalara binemedikleri yönünde yoğun şikayetler bulunmaktadır.Yine bunların bazıları akşama kadar arabada inmeden günlerini geçirme cihetine gittiklerini de söylüyorlar ve duyuyoruz zaman zaman da şahit oluyoruz.
      Bu yaş grubunda olan yaşlılarımızın mutlaka ihtiyaçları olduğunda bu araçları kullanmaları gerekir. Ancak  yaşanacak yoğunluğa daha da artırmaya sebebiyet vermemelerin de basiretli bir davranış olacağı kesindir. Ayrıca bu gruptaki yaşlı vatandaşlarımızın ulaşımı bir keyife dönüştürme ve burada zaman öldürme gibi bir düşüncede de olmamaları elbette ki gerekir.
      Şimdi bu durumda eğer 65 yaş üstü vatandaşlar kendileri bu olumsuzluklara meydan vermemeleri için tedbirler almazlarsa idare tarafında da bunlara bir kısıtlama getirilebilir.  Veya getirilmesi düşünülüyor olabilir, çünkü yoğun bir şekilde taşımacılık yapan şoförlerin taşımacılık yapan firmaların bu konuda şikayet ettikleri normal işine gücüne giden vatandaşlara engel oldukları ve gereksiz yere bu taşıma araçlarının işgal ettikleri şeklinde ciddi bir şikayet ve yakınmaları bulunmaktadır.

    Bu yaş grubunda olan vatandaşlarımızın evlerinde canları sıkılıyor olabilir gezme ve seyahat etme ihtiyaçları da mutlaka vardır . Ancak bu vatandaşlarımızın da bu tür olumsuzlukları göz önünde bulundurmaları gerekir. Elbette ki ihtiyaç duydukları zaman çocuklarını torunlarını ziyarete gideceklerini ya da hastaneye ya da alışverişe gideceklerinde bu araçları kullanmaları kaçınılmazdır. Zaten sosyal devlet anlayışı içerisinde emeklilerimizin ve özellikle 65 yaş üzeri olanların kısıtlı ve dar gelirli olmaları da göz önünde bulundurularak böyle bir imkanda faydalanmaları düşünülmüş, uygulamaya konulmuştur.
      Bu konuda yapılacak bir şey yoktur, burada önemli olan bunu kullanırken bu hak da yararlanırken sağduyu elden bırakmamaktır.  Aksi halde bu tür yakınmalara ve şikayetlere neden olacaklarını da unutmamaları lazımdır. Yoksa bazı kısıtlamalar getirilebilir, kaldırılabilir hatta belli saatlerde kullanıldırılamaz  veya günlük bir iki turla  sınırlandırılabilir. 
      Bu durumda zarar edecek yine bu gruptaki yaşlılarımız olacaktır. Gönül ister ki böyle bir kısıtlamaya gitmeden bu gruptaki vatandaşlarımız kendi kendilerini kontrol ederek ve  basiretli davranarak gerekli tedbirleri almalarıdır.
    Bizden söylemesi.