Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kurum Kent Konseyi...


Kent Konseyi: Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; Tokatlılar’ın kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve anlaşmanın esas olduğu, Tokat sakinlerinin hoşgörü, saygı ve anlayış çerçevesinde yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştirmeyi ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, demokratik ve bağımsız bir kuruluş olan Kent Konseyi’nden bahsetmek istiyorum.

Kamunun sivil tarafı olan Kent Konseyi ile ilgili tartışmaları duyuyorum.

Duyuyorum ve önemsiyorum. Tartışma varsa çözüm içindir.

Tokat Kent Konseyi yer olarak her türlü organizasyona müsaitken, bu güne kadar çok etkili olmadı.

Nedenlerini tarrtışmayacam. 

Kent Konseyinin düzenlediği belli organizasyonlara katıldım. Tokat İletişim Derneği olarakta bir kaç kez Tokat Kent Konseyi ile işbirliği yaptık.

Şimdilerde Tokat Kent Konseyi başkanı ve çalışma grupları yenilenme gayretleri var.

Beklentim Tokat Kent Konseyinin sivil bir yapı ile yenilenmesidir. 

Kamu kurumlarından temsilciler daha az, sivil inisiyatif daha fazla öne çıkmalı.

Tokat Kent Konseyi bir değer olabiilmesi için gücünü sivil toplumdan almalı.

Sadece Belediye kontrolünde bir Tokat Kent Konseyi eskisi gibi isimden ibaret olarak kalır.

Şehrin markalaşması, tanıtımı,  istihdamdan, kültürden,  sanata, şehir sakinlerinin isteklerinin kamuya raporlanmasına kadar çalışma grupları sivil olursa Tokat  için güzel sınuçlar alınır.

Belli grupların kontrolüne değil, Tokat'ta çok sesli bir Tokat Kent Konseyi oluşturulur diye düşünüyorum.

Meclis ziyaretimde Milletvekili Yücel Bulut'un Tokat Belediyesi, Tokat'lının olacak sözü, Tokat Kent Konseyinde hayat bulmalıdır.

Tokat Kent Konseyi Başkanı kim olur bilmiyorum, ama çalışma gruplarında etkili, yetkili, çalışkan, şehre değer katan arkadaşların olmasını isterim...

Şehirde değişim rüzgarlarının olumlu olması için, Tokat Kent Konseyide de  görev almalıdır.

Tokat İl Özel İdaresinde de yenilik çalışmalarını takip ediyorum.

Genç, dinamik bir kadroya sahip Tokat, bize tekrardan umut ışığı yakmaya başladı.

Umarım şehrimizde önümüzde ki beş yıl için, birlik beraberlik içerisinde eksiklikleri tamamlayan bir kadro kurulur.

Tokat Kent Konseyinde de bir başlangıç yapılır.

Vesselam