Gençler,

İyi bir eğitim alırsanız, işveren, iş, para, ekmek sizi bulur.

Almazsanız, işverenin, işin, paranın, ekmeğin peşinde koşmakla geçer hayatınız. 

Dişiniz, tırnağınız, saçınız dökülür, perişan olursunuz.

Birilerinin karşısında ezilir, büzülür, boynunuz bükük kalır, öksüz yetim gibi.

O birileri, çaresizliğinizi bildiğinden sizi kapıkulu askeri yapmak ister.

Bindikçe biner dalınıza, eğinceye, kırıncaya kadar.

Eşiniz, oğlunuz, kızınız da ezilir sizinle.

Yeter ki çaresiz olmayasınız; önce ana, baba, kardeş, akraba, arkadaş biner dalınıza.

Onurunuzu zedeler  sözler, tavırlar.

İyi bir eğitim alınız, hayat boyu okuyunuz. 

Bilgi en büyük güç.

Bırakın, 3-5 bin nüfuslu ilçelerde yüksekokul okumayı. Lise mezunundan hiçbir farkı yok. 

İyi bir üniversite eğitimi alamayacaksanız, ortaokuldan sonra meslek edinin.

İnşaat ustası olun iki yıllık üniversite diplomasından iyidir.

Sanat, meslek öğrenin 20 yaşınızda altın bileziği kolunuza takın. 

Yüksekokul yada karşılığı olmayan fakülte okuyarak ailenizin parasını çarçur etmeyin. 

Ailenizin dişi ile tırnağı ile zor şartlarda kazanıp size gönderdiği üniversite de harcayacağınız para koca bir sermaye. 

Ailenizle anlaşın, bu parayı meslek edinmek, üretmek için sermaye yapınız.

Hem kendinize, hem ailenize hemde ülkeye daha çok faydanız olur. 

Hükümettende önemli istirhamım. 

Nüfusu 25 bin altındaki ilçelerde ki yüksekokulları kapatın.

Birbirimizi kandırmayalım.

Ne öğrenci, ne aile memnun. 

Öğrencinin 3 bin nüfuslu köyde neler yaşadığını, nasıl suistimal edilebileceğini düşünmüyormusunuz?

Yüksek okulların çıtası ortada.

 Ekip ekipman niteliği ortada. 

Aç okulu,  bina lazım, hoca lazım, idari kadro lazım, enerji, alet edevat lazım.

Masraf masraf masraf!

Buyurunuz!

 Tasarruf tedbiri alınıyor, kamuda. 

Kapatın gitsin küçük ilçelerdeki yüksekokulları.

Bu okullara aktarılan para sektörlerde çalışan gençler için çıraklık eğitim merkezlerine aktarılsın. 

Usta yetiştirelim her konuda.

Ara eleman yetişsin.

Kamunun bu okullar için ayrılan ödenekle, ailelerin çocukları için harcayacakları para proje kapsamında birleştirilerek 15-17 yaşındaki gençlere meslek edinmek için maaş olarak verilsin. 

Emin olunuz gençler akın akın meslek edinmeye yönelir. 

Bir öğrencinin bugünkü şartlarda  başka şehre ailesiyle okul kaydı yaptırmasının maliyeti 15 bin.

 Ailenin kep törenine katılmasının maliyeti 15 bin.

Alın size iki kalem, 30 bin sermaye, gence. 2 yada okul uzarsa 3 yılın masrafına girmiyorum. 

Bir öğrencinin aylık gideri ortada. Çarpın 24 yada 30 ayla! Toplamı ne eder?

Mevcut sistem, yüksekokullar  gençliğin geleceğini, zamanını çalan yerler. 

Hiçbir katmadeğeri yok ülkeye. 

Aksine 20-22 yaşına kadar hiçbir işten anlamayan ölü nesil yetiştiriyor. 

Velilere de tavsiyem şudur. 

Nüfusu 25 bin altında olan, il dışında hiçbir ilçe yüksekokuluna evlatlarınızı göndermeyin.

Sizde üzülüyorsunuz, evladınızda. 

Bu planlamaları kamu adına YÖK, milli eğitim yapmalı esasında.

İş size düşüyor. 

İl dışına çocuğunu göndermiş samimi velilerin tavsiyelerine uyun.

Kazanan, gençlik, aile, memleket olacak.

Tespitlerim dikkate alınırsa, çalışan, üreten, meslek sahibi  bir nesil ortaya çıkacak.

Aksi halde, son gün 'vur patlasın, çal oynasın bir kep töreni'! O gecenin sabahında  uyanınca 'kafasını iki elinin arasına almış, ne iş yapacağım, nasıl para kazanacağım' diye düşünen, kendisini odaya hapseden ruhu kararmış bir nesil!

Uyarmak benim, tercih sizin!

Vesselam